• Năng lượng tái tạo: Xu thế không thể khác của Việt Nam

  Năng lượng tái tạo: Xu thế không thể khác của Việt Nam

  Toàn quốc cần khoảng 60.000MW điện vào năm 2020 và khoảng 96.500MW đến năm 2025. Chúng ta cần tăng năng suất thêm 6.000MW-7.000MW mỗi năm để đáp ứng được lượng cầu tiêu thụ, và để đạt được điều đó cần đầu tư 148 tỷ USD cho đến năm 2030.

 • [Tin Ảnh] Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc tại Quảng Trị

  [Tin Ảnh] Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc tại Quảng Trị

  Đây là một trong chuỗi hoạt động làm việc trực tiếp với địa phương của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và đoàn công tác Bộ Công Thương nhằm cụ thể hóa, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị trong việc kết nối, phối hợp cùng địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • Khơi thông chính sách phát triển năng lượng tái tạo trên nền tảng địa phương và doanh nghiệp

  Khơi thông chính sách phát triển năng lượng tái tạo trên nền tảng địa phương và doanh nghiệp

  Đây là hành động đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, ngay sau khi Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thông qua; nhằm cụ thể hóa và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị trong việc kết nối, phối hợp cùng địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 • Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

  Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

  Bộ Chính trị, vừa ký ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.