• Những lần sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ

    Những lần sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ

    Nói là đặc biệt bởi vào dịp sinh nhât của mình, Người thường đi công tác để khỏi phiền các cơ quan đến chúc mừng; đồng thời, hướng sự quan tâm đến những người dân bình thường nhất.

  • Tư tưởng xây dựng Đảng - Vẹn nguyên giá trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Tư tưởng xây dựng Đảng - Vẹn nguyên giá trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Tuy đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những giá trị trong bản Di chúc thiêng liêng trước lúc Người đi xa (1969-2019) dường như vẫn còn vẹn nguyên đối với dân tộc ta. Những ý, những từ trong đó đều thể hiện tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và niềm tin của Người giành cho các thế hệ ngày nay và mai sau. Đặc biệt những lời đầu tiên mà Người đã nhắc tới chính là tư tưởng xây dựng Đảng.