• PC Thanh Hóa - 55 năm gìn giữ "sứ mệnh"

    PC Thanh Hóa - 55 năm gìn giữ "sứ mệnh"

    Hơn 55 qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn nỗ lực cung cấp đủ điện ổn định, đảm bảo an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng- an ninh cho tỉnh Thanh Hóa.