• Điện Quang Smart V2 lọt Top 10 Sản phẩm số xuất sắc Make in Viet Nam

    Điện Quang Smart V2 lọt Top 10 Sản phẩm số xuất sắc Make in Viet Nam

    Hôm nay, 23/12/2020, Điện Quang vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Sản phẩm số xuất sắc Make in Viet Nam do Bộ Thông Tin Truyền Thông tổ chức và Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Đây là năm gặt hái nhiều giải thưởng của Điện Quang.