• Công ty CP Gang thép Thái Nguyên: Tiếp thêm sức mạnh cho người lao động

    Công ty CP Gang thép Thái Nguyên: Tiếp thêm sức mạnh cho người lao động

    Những ngày tháng này, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên nhận được sự quan tâm của rất nhiều tổ chức đoàn thể. Bằng nhiều hình thức, các cấp các ngành đã thể hiện sự chia sẻ, động viên qua đó tiếp thêm sức mạnh cho tập thể hơn 5000 người lao động gang thép.

  • Có một Gang thép Thái Nguyên vẫn rừng rực cháy

    Có một Gang thép Thái Nguyên vẫn rừng rực cháy

    Vừa nghe “thủng” câu hỏi của tôi, anh Cường đã nhíu mày trả lời ngay tắp lự: “Chị hỏi gì lạ lùng, việc gì đi việc ấy chứ. Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đâu phải chỉ có Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2”.