• Đỗ Thị Phương Huyền  - Gương sáng tiêu biểu của Nhiệt điện Phả Lại

    Đỗ Thị Phương Huyền - Gương sáng tiêu biểu của Nhiệt điện Phả Lại

    Bằng năng lực và sự nhiệt huyết, chị Đỗ Thị Phương Huyền, Kỹ sư - Kỹ thuật viên của Phân xưởng Vận hành 2 không chỉ tích cực trong sản xuất mà còn tham gia các hoạt động phong trào, công tác công đoàn, nữ công… của đơn vị, là một trong những tấm gương nữ CBCNV tiêu biểu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ( Nhiệt điện Phả Lại)