• Xuất khẩu da giày đón cơ hội tăng trưởng trong EVFTA

    Xuất khẩu da giày đón cơ hội tăng trưởng trong EVFTA

    Ngay khi EVFTA có hiệu lực, thuế suất đối với sản phẩm túi, ví, cặp, va li, giày bảo hộ và giày thể thao sẽ lập tức về 0%, trong khi giày dép da sẽ giảm từ mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi thông thường (Most Favoured Nation - MFN) là 12,5% về 0% theo lộ trình 3 - 7 năm.