• Petrovietnam về đích trước 39 ngày tổng sản lượng khai thác 9,72 triệu tấn dầu

  Petrovietnam về đích trước 39 ngày tổng sản lượng khai thác 9,72 triệu tấn dầu

  Ngày 6/12, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi giao ban điều hành sản xuất, kinh doanh thường kỳ tháng 12 năm 2021 trực tuyến với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

 • PVEP phát động cuộc thi Tìm hiểu Luật Dầu khí và Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

  PVEP phát động cuộc thi Tìm hiểu Luật Dầu khí và Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

  Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi Tìm hiểu Luật Dầu khí và Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

 • Quản lý nhà nước về dầu khí phù hợp với tình hình mới

  Quản lý nhà nước về dầu khí phù hợp với tình hình mới

  Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Để bạn đọc có thêm thông tin và điều kiện tham chiếu tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế trong quá trình tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Tạp chí Công Thương giới thiệu loạt bài phân tích, đánh giá lại về quá trình đi vào thực tiễn của Luật Dầu khí và các văn bản hiện hành. (Bài 6:Quản lý nhà nước về dầu khí phù hợp với tình hình mới).

 • Quản lý nhà nước về thăm dò khai thác dầu khí trên thế giới

  Quản lý nhà nước về thăm dò khai thác dầu khí trên thế giới

  Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Để bạn đọc có thêm thông tin và điều kiện tham chiếu tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế trong quá trình tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Tạp chí Công Thương giới thiệu loạt bài phân tích, đánh giá lại về quá trình đi vào thực tiễn của Luật Dầu khí và các văn bản hiện hành. (Bài 5:Quản lý nhà nước về thăm dò khai thác dầu khí trên thế giới).

 • Mô hình quản lý nhà nước về dầu khí

  Mô hình quản lý nhà nước về dầu khí

  Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Để bạn đọc có thêm thông tin và điều kiện tham chiếu tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế trong quá trình tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Tạp chí Công Thương giới thiệu loạt bài phân tích, đánh giá lại về quá trình đi vào thực tiễn của Luật Dầu khí và các văn bản hiện hành. (Bài 4:Mô hình quản lý nhà nước về dầu khí).

 • Đề xuất giải pháp gỡ “vướng” trong quá trình đầu tư dự án dầu khí

  Đề xuất giải pháp gỡ “vướng” trong quá trình đầu tư dự án dầu khí

  Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Để bạn đọc có thêm thông tin và điều kiện tham chiếu tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế trong quá trình tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Tạp chí Công Thương giới thiệu loạt bài phân tích, đánh giá lại về quá trình đi vào thực tiễn của Luật Dầu khí và các văn bản hiện hành. (Bài 3:Đề xuất giải pháp gỡ “vướng” trong quá trình đầu tư dự án dầu khí).

 • Một số vướng mắc trong quy trình, thủ tục đầu tư dự án dầu khí

  Một số vướng mắc trong quy trình, thủ tục đầu tư dự án dầu khí

  Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Để bạn đọc có thêm thông tin và điều kiện tham chiếu tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế trong quá trình tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Tạp chí Công Thương giới thiệu loạt bài phân tích, đánh giá lại về quá trình đi vào thực tiễn của Luật Dầu khí và các văn bản hiện hành. (Bài 2:Một số vướng mắc trong quy trình, thủ tục đầu tư dự án dầu khí).