• Phát triển thương mại miền núi, hải đảo: Một kế hoạch tổng thể, công phu

    Phát triển thương mại miền núi, hải đảo: Một kế hoạch tổng thể, công phu

    Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế “Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo”, ông Y Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đánh giá, Báo cáo tình hình “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo” do Bộ Công Thương trình bày là một kế hoạch tổng thể, công phu.

  • Cần “đủ lực hấp dẫn” cho phát triển thương mại miền núi, hải đảo

    Cần “đủ lực hấp dẫn” cho phát triển thương mại miền núi, hải đảo

    Trước nay cũng đã có, nhưng Bộ Công Thương thấy rằng cần tiếp tục có những chính sách khuyến khích mạnh hơn nữa để có đủ lực hấp dẫn đối với các doanh nghiệp trong phát triển thương mại miền núi, hải đảo.