• Lào Cai sẽ xây dựng Trung tâm Xúc tiến thương mại và Chợ Biên giới Kim Thành

    Lào Cai sẽ xây dựng Trung tâm Xúc tiến thương mại và Chợ Biên giới Kim Thành

    Việc xây dựng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và chợ biên giới Kim Thành là một trong những giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư xây dựng trung tâm tổ chức hội chợ, trưng bày giới thiệu hàng hóa, sản phẩm gắn với chợ biên giới tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai