• Những tấm lòng thơm thảo của người lao động DAP số 2 - Vinachem

    Những tấm lòng thơm thảo của người lao động DAP số 2 - Vinachem

    “Ôi, thời này còn có công nhân ở trong ngôi nhà mái lá như này sao”, đó là cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy ngôi nhà của anh Đỗ Văn Nam là công nhân bốc xếp của Xưởng DAP, Công ty CP DAP số 2 – Vinachem, người vừa được Công đoàn Công ty tặng quà từ tiền quyên góp của CBCNV Công ty.