• Việt Nam – Nam Phi: Tháo gỡ "nút thắt", thúc đẩy hợp tác đầu tư

    Việt Nam – Nam Phi: Tháo gỡ "nút thắt", thúc đẩy hợp tác đầu tư

    Tại Kỳ họp lần thứ tư Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam – Nam Phi, hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những nút thắt cũng như tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp.