• Hơn 40 doanh nghiệp da giày tham gia VIMEXPO 2020

    Hơn 40 doanh nghiệp da giày tham gia VIMEXPO 2020

    Với định hướng “Kết nối để phát triển”, Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020 sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và chế biến chế tạo, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, công nghệ và mở ra cơ hội đầu tư.

  • Triển lãm quốc tế Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam sẽ diễn ra cuối năm 2020

    Triển lãm quốc tế Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam sẽ diễn ra cuối năm 2020

    Từ ngày 9-11/12/2020, tại Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020 do Bộ Công Thương chỉ đạo, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chủ trì, Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam tổ chức.