• Việt Nam - Hàn Quốc: Tìm động lực mới trong hợp tác phát triển thương mại, công nghiệp và năng lượng

    Việt Nam - Hàn Quốc: Tìm động lực mới trong hợp tác phát triển thương mại, công nghiệp và năng lượng

    Ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Moon Sung Wook đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc và Kỳ họp lần thứ 5 Uỷ ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.