Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm bìa kẹp hồ sơ nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm bìa kẹp hồ sơ nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Trên cơ sở đơn đề nghị điều tra ngày 12 tháng 10 năm 2022 của ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ, ngày 02 tháng 11 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm bìa kẹp hồ sơ nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ (riêng Ấn Độ bị yêu cầu điều tra thêm chống trợ cấp). Theo đó, thời kỳ điều tra dành cho Việt Nam là từ ngày 01 tháng 04 tới ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Theo đó, thời kỳ điều tra dành cho Việt Nam là từ ngày 01 tháng 04 tới ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Nguyên đơn vụ kiện là Liên minh các nhà sản xuất bìa kẹp hồ sơ Hoa Kỳ, gồm 02 công ty Smead Manufacturing Company, và TOPS Products LLC.

Hàng hóa bị điều tra: Bìa kẹp hồ sơ có mã HS 4820.30.0040, 4820.30.0020. Biên độ bán phá giá cáo buộc với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam: 182,67 - 236,38%.

DOC đã ban hành bản câu hỏi Lượng và Giá trị cho 9 doanh nghiệp bị nêu tên trong đơn đề nghị điều tra nhằm thu thập thông tin để lựa chọn bị đơn bắt buộc trong vụ việc.

Thời hạn để các doanh nghiệp trả lời bản câu hỏi của DOC là trước 5 giờ chiều (Giờ Miền Đông Hoa Kỳ) ngày 15 tháng 11 năm 2022. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể gửi thư xin gia hạn và giải trình lý do trực tiếp tới DOC. 

Dự kiến, DOC sẽ lựa chọn bị đơn bắt buộc trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố thông báo khởi xướng điều tra. Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ban hành kết luận sơ bộ về vấn đề thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị điều tra.

Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên quan:

Chủ động xác định chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu;

Hợp tác đầy đủ với DOC trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Hoa Kỳ sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất cho doanh nghiệp;

Chủ định đăng ký tài khoản IA ACCESS tại cổng thông tin điện tử của DOC (https://access.trade.gov/login.aspx) nhằm cập nhật thông tin và nộp các văn bản, tài liệu liên quan tới cơ quan điều tra Hoa Kỳ. 

Đọc kỹ hướng dẫn của DOC để trả lời và nộp bản trả lời câu hỏi Q&V theo đúng định dạng và thời hạn quy định (hoặc xin gia hạn nếu cần thiết và phải được DOC đồng ý). Các doanh nghiệp đã trả lời bản câu hỏi Q&V này nhưng không được lựa chọn làm bị đơn bắt buộc có thể nộp đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ (separate rate). Trong các vụ việc trước đây DOC điều tra, nếu doanh nghiệp không trả lời bản câu hỏi Q&V thì không được DOC xem xét hưởng thuế suất riêng rẽ;

Thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Thanh Xuân