HoSE công bố lộ trình triển khai Hệ thống KRX

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo đến các công ty chứng khoán về kế hoạch chuyển đổi chính thức hệ thống giao dịch sang Hệ thống KRX.

Cụ thể, từ ngày 24 - 25/4, các công ty chứng khoán sẽ tiến hành kiểm tra kết nối đến HoSE. Vào ngày 26/4, dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới của HoSE.

HoSE yêu cầu các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyển đổi.

Trong các ngày 27, 28 và 29/4, HoSE sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai.

Vào ngày 30/4, các công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi.

Ngày dự kiến triển khai chính thức Hệ thống KRXngày 2/5 với dữ liệu giao dịch là dữ liệu lấy từ cuối ngày 26/4.

Các công ty chứng khoán kiểm tra giao dịch thông suốt trên hệ thống của mình với hệ thống mới của Sở như ngày giao dịch bình thường, tuyệt đối không dùng phần mềm nhập lệnh tự động và thử nghiệm tình huống bất thường, không thực tế, HoSE nêu rõ.

HoSE cũng cho biết, vào cuối ngày 30/4, dựa vào kết quả kiểm thử, Sở sẽ thông báo triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới. Trong trường hợp không triển khai chính thức, các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị hệ thống để tiếp tục giao dịch trên hệ thống giao dịch hiện tại.

Trước đó, HoSE đã tiến hành thử nghiệm diễn tập Hệ thống KRX với các công ty chứng khoán qua đợt 1 trong nửa đầu tháng 3 và đợt 2 từ nửa cuối tháng 3 vừa qua.

Hệ thống KRX
Dự kiến Hệ thống KRX sẽ được triển khai chính thức vào ngày 2/5 tới đây.

Hệ thống KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam do HoSE làm chủ đầu tư và đơn vị thực hiện là Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX). Dự án này được ký kết triển khai kể từ năm 2012.

Ngoài HoSE với tư cách là chủ đầu tư, các đơn vị thụ hưởng của Hệ thống KRX còn có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD).

Hệ thống KRX nhằm nâng cấp công nghệ hệ thống và cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Vì nhiều lý do khách quan như dịch bệnh kéo dài, tính chất phức tạp do gói thầu quá lớn… nên việc đưa Hệ thống KRX đi vào hoạt động chưa diễn ra như kế hoạch trước đây.

Xem thêm: "Hệ thống KRX sẽ đem lại lợi ích gì cho nhà đầu tư khi đi vào vận hành cuối năm nay?" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Giáp Thìn 2024, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch HoSE cho biết, Hệ thống KRX sẽ được triển khai trong năm nay khi các thành viên thị trường đảm bảo vận hành thông suốt, ổn định.

Trước đó, hồi tháng 8/2023, lãnh đạo HoSE đã chia sẻ, Hệ thống KRX dự kiến sẽ được vận hành với các tính năng cơ bản và các tính năng mới sẽ được triển khai từng bước theo lộ trình. Khi Hệ thống KRX đi vào vận hành đầy đủ, dự kiến sẽ có một số thay đổi lớn như, giao dịch trong ngày (T+0), nghiệp vụ bán khống (short-selling), triển khai thêm các hợp đồng quyền chọn (option contract)…

Việc vận hành đầy đủ Hệ thống KRX sẽ tạo tiền đề giải quyết các nút thắt hiện nay của thị trường chứng khoán Việt Nam, để tiến tới được nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi.

Theo hãng chứng khoán VNDirect, nếu Hệ thống KRX đi vào vận hành trong nửa đầu năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE thông báo nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2024.

Ngân hàng Thế giới ước tính việc nâng hạng thị trường chứng khoán có thể mang lại tới 25 tỷ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.

Duy Quang