Hưng Yên: Sắp đấu giá hàng trăm thửa đất, giá khởi điểm từ hơn 10 triệu đồng/m2

126 suất đất tại các huyện Phù Cừ, huyện Kim Động, huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên sẽ được tổ chức đấu giá ngay trong tháng 4 này.
Đấu giá đất Hưng Yên
Hàng trăm thửa đất tại các huyện Phù Cừ, Kim Động, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên sẽ được tổ chức đấu giá trong những ngày cuối tháng 4 này.

Tại huyện Phù Cừ (Hưng Yên), sáng 28/4, Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group sẽ tổ chức đấu giá tài sản của UBND xã Tống Phan. Theo đó, 43 suất đất cho nhân dân làm nhà ở sẽ được đấu giá quyền sử dụng. Tổng giá khởi điểm hơn 55 tỷ đồng.

Diện tích các suất đất từ 95,6-120,8 m2. Đơn giá từ 11-16,2 triệu đồng/m2; tương đương giá khởi điểm từ 1,051 tỷ đến trên 1,6 tỷ đồng/suất. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 17h ngày 25/4. Người tham gia đấu giá nộp trước số tiền bằng 20% giá khởi điểm trên từng suất đất, trước 17h ngày 26/4.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá, mở kết quả công khai; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Tống Phan.

Cũng tại huyện Phù Cừ, 48 suất đất cho nhân dân làm nhà ở cũng sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào sáng 20/4. Theo đó, các suất đấu đấu giá là tài sản của UBND xã Đình Cao. Diện tích các lô đất từ 87,4-98,5 m2. 

Đơn giá từ 10,2-18,5 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm từ 918 triệu đến trên 1,6 tỷ đồng/suất.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá, mở kết quả công khai; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường Nhà văn hóa xã Đình Cao.

Tại huyện Kim Động (Hưng Yên), 18 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Hùng An sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành tổ chức đấu giá vào sáng 27/4.

Các suất đất đấu giá là tài sản của UBND xã Hùng An. Diện tích các suất đất từ 88,1-161,3 m2. Giá khởi điểm từ 11,1-29,2 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 1,2 tỷ đến trên 3,2 tỷ đồng/suất. Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 23/4 nếu nộp tại công ty đấu giá và đến 17 giờ ngày 24/4 nếu nộp tại UBND xã Hùng An. 

Hình thức đấu giá từng suất đất bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Hùng An.

Tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), UBND xã Yên Hòa thông báo đấu giá quyền sử dụng 17 suất đất cho nhân dân làm nhà ở. Các suất đất có diện tích 100 - 158 m2/suất đất với giá khởi điểm 16 - 29 triệu đồng/m2. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản vào ngày 23/4 và 24/4 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group hoặc tại UBND xã Yên Hòa.

Thời gian, địa điểm xem tài sản tại thực địa khu đấu giá vào ngày 25/4 và 26/4, và xem các tài liệu liên quan (nếu có) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group hoặc tại UBND xã Yên Hòa.

đấu giá đất
Thông tin 17 thửa đất mang ra đấu giá tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 22/4 đến trước 17h ngày 9/5 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group; tại UBND xã Yên Hòa; hoặc được chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của Công ty

Xem thêm: Hưng Yên: Thị trường bất động sản đáng chú ý nhất miền Bắc năm nay trên Tạp chí Công Thương tại đây. 

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 8/5, ngày 9/5 đến trước 17h ngày 10/5 tại UBND xã Yên Hòa.

Cuộc đấu giá bắt đầu lúc 8h ngày 12/5 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND xã Yên Hòa.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trên từng suất đất đưa ra đấu giá, mở kết quả công khai) theo phương thức đấu giá trả giá lên.

Thanh Huyền