Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 tăng 3,81%

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 6/2019 đạt 475 triệu USD, giảm 21,09% so với tháng trước đó và giảm 3,62% với cùng tháng năm 2018.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 2,9 tỉ USD, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 6/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 188 triệu USD, chiếm 39,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 23,18% so với tháng trước đó nhưng tăng 2,73% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên hơn 1,1 tỉ USD, tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 66 triệu USD, chiếm 14% trong tổng kim ngạch, giảm 17,24% so với tháng 5/2019 và giảm 12,56% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 377 triệu USD, giảm 0,14% so với cùng kỳ năm 2018.

Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 43 triệu USD, chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch, tăng 0,58% so với tháng 5/2019 và tăng 35,57% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 260 triệu USD, tăng 39,78% so với cùng kỳ năm 2018.

Sau cùng là Đài Loan (TQ) với hơn 30 triệu USD, chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch, giảm 30,58% so với tháng 5/2019 và giảm 14,83% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 218 triệu USD, giảm 5,57% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Tây Ban Nha tăng 52,95% lên hơn 7,5 triệu USD, Mỹ tăng 40,81% lên 216 triệu USD, Đức tăng 50,48% lên hơn 19 triệu USD, sau cùng là Mỹ tăng 39,78% lên hơn 260 triệu USD.

Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 62,99% so với cùng kỳ năm 2018 xuống 2,2 triệu USD, tiếp theo là Canada giảm 56,56% xuống 8,8 triệu USD, Áo giảm 50,85% xuống còn 501 nghìn USD, sau cùng là Singapore giảm 33,74% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 739 nghìn USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 6 tháng đầu năm 2019

kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giầy VN 6 tháng đầu năm 2019 tăng 3,81%
Nguồn: Lefaso.org.vn

 

Nguồn: Lefaso.org.vn