Đà Nẵng: Doanh nghiệp ngày càng quan tâm tận dụng ưu đãi trong các FTA
06/12/2023 lúc 16:30 (GMT)

Đà Nẵng: Doanh nghiệp ngày càng quan tâm tận dụng ưu đãi trong các FTA

 

Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang góp phần tích cực thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu của TP. Đà Nẵng. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm tận dụng ưu đãi trong các FTA.

Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, việc triển khai thực hiện các FTA trên địa bàn Thành phố được lồng ghép chung trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của Thành phố. Sở Công Thương Đà Nẵng là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều phối các hoạt động HNKTQT, triển khai các FTA trên địa bàn.

Đà Nẵng

Triển khai các kế hoạch của Trung ương, thời gian qua Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành các Kế hoạch thực thi một số FTA, cụ thể: Kế hoạch số 1475/KH-UBND ngày 12/3/2019 về triển khai Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn TP. Đà Nẵng; Kế hoạch số 5727/KH-UBND ngày 27/8/2020 về triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn TP. Đà Nẵng; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 21/6/2021 về triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn TP. Đà Nẵng; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2022 về triển khai thực hiện Hiệp định RCEP trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Sở Công Thương Đà Nẵng cũng đã tham mưu UBND Thành phố xây dựng và triển khai các kế hoạch về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực...

          
Anh Dương

Thời gian vừa qua chúng ta thấy có rất nhiều chuyển biến trong thực thi FTA ở các địa phương. Dù mức độ nỗ lực giữa các địa phương khác nhau trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng chúng ta thấy các địa phương đã có những hoạt động, kế hoạch để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do, trong đó tập trung vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Hoạt động đầu tiên có thể thấy rõ là các địa phương đều ban hành kế hoạch hành động để thực hiện các hiệp định thương mại tự do này.

Ông Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Kinh tế tổng hợp,  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

          

 

Riêng TP. Đà Nẵng, thời gian qua công tác phối hợp giữa các cơ quan thực thi FTA của Thành phố với đầu mối của Bộ Công Thương trong triển khai các FTA khá hiệu quả và thuận lợi, nhất là việc lập các nhóm đầu mối các tỉnh, thành phố nên thông tin chỉ đạo từ Trung ương cũng như những kiến nghị, đề xuất triển khai các hoạt động của địa phương diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Ngoài ra, sự trao đổi, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương cũng được tăng cường.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, Sở Công Thương đã phối hợp tốt với đầu mối của Bộ trong việc đề xuất nội dung, chương trình, báo cáo viên... cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn trên địa bàn thành phố; phối hợp chuyển tiếp các tài liệu tuyên truyền của Bộ đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố từ việc tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về HNKTQT (bao gồm các FTA) đến việc báo cáo theo quy định được Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi và thực hiện khá tốt. Các sở, ban, ngành, đơn vị bám sát vào các nhiệm được giao tại các Chương trình, Kế hoạch đã ban hành để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

doanh nghiệp Đà Nẵng

 

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện các FTA đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về các cơ hội, thách thức, thành tựu của HNKTQT, FTA góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố. Sự quan tâm hỗ trợ tích cực của đầu mối Bộ Công Thương trong việc cử báo cáo viên tại các hội nghị, hội thảo, tập huấn tại thành phố góp phần đem lại hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền.

 

Phần lớn các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua các thị trường mà Việt Nam có FTA đều chủ động tìm hiểu, nắm thông tin về thị trường và các ưu đãi từ các FTA để tận dụng hiệu quả.

Sở Công Thương Đà Nẵng

Việc tận dụng các ưu đãi trong các FTA ngày càng được doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố quan tâm. Điều này có thể nhận thấy rõ thông qua số lượng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với các thị trường FTA tăng qua từng năm; kim ngạch xuất, nhập khẩu và tỷ lệ tân dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA tích cực… Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên một số lĩnh vực cũng đã hỗ trợ hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

thực thi Đà Nẵng

 Đặc biệt, công tác hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm được các ngành, các cấp TP. Đà Nẵng chú trọng triển khai với nhiều hoạt động cụ thể.

Trong năm 2021, bên cạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn hiệu lực đang được các sở, ban, ngành triển khai thực hiện; thành phố cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới  về vay vốn, hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, bảo hộ tài sản trí tuệ,…. để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong năm 2022-2023, các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn TP. Đà Nẵng; Chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn Thành phố.

Các sở, ban, ngành của thành phố thường xuyên tiếp xúc, làm việc, theo dõi để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Sở Công Thương đã tổ chức các Đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại – đầu tư tại nước ngoài cũng như chủ trì hoặc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hội chợ triển lãm, kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu trên địa bàn thành phố; kết nối doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối giao thương do Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại các nước khu vực Á – Âu, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Canada, Mexico, EU, Hàn Quốc… tổ chức.

Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Thành phố đã hỗ trợ 31 lượt doanh nghiệp đổi mới công nghệ, trong đó có các dự án chế tạo thiết bị công nghệ mới phục vụ sản xuất, thay thế hàng nhập khẩu, hạ giá thành sản phẩm; hoặc đầu tư công nghệ tiên tiến, công nghệ cao và mua thiết bị theo hướng ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, thân thiện môi trường hoặc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy… với tổng số kinh phí hỗ trợ là 2.904 triệu đồng.

da nang 1
da nang 2
da nang 3
da nang 4

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực thi, tận dụng các FTA trên địa bàn TP. Đà Nẵng còn tồn tại một số hạn chế như: Thành phố chưa có chương trình cụ thể về hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA mà chủ yếu lồng ghép trong các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; công tác thống kê số liệu, nhất là các số liệu liên quan đến xuất nhập khẩu và tận dụng FTA gặp khó khăn; đội ngũ cán bộ chuyên môn mỏng, kiêm nhiệm nhiều công việc nên việc trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn còn hạn chế...

hỗ trợ doanh nghiệp

 

Thời gian tới, nhằm thực thi hiệu quả các FTA nói riêng, công tác HNKTQT nói chung, Sở Công Thương Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối triển khai các Hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP...) và Kế hoạch thông tin tuyên truyền về HNKTQT giai đoạn 2021-2025. Chủ trì/phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại các nước và các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến xuất khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường... góp phần tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu.

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường đầu ra sản phẩm và thị trường cung cấp nguyên, vật liệu cho các ngành chế biến chế tạo. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu trong nước, tham gia, hình thành các chuỗi cung ứng sản xuất nội địa nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đặc biệt là nâng cao giá trị gia tăng đối với sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo, từ đó tạo được sự ổn định sản xuất và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm…

          
kim phương

Phạm vi cam kết trong các FTA thế hệ mới ngày càng sâu rộng và bao trùm, đòi hỏi sự tham gia tích cực và phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp.

Với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai các Hiệp định, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị hỗ trợ, tư vấn hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhất là cách thức xử lý đối với các vấn đề tồn tại và phát sinh từ góc độ doanh nghiệp, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tranh chấp thương mại trong quá trình thực thi các FTA.

Bà Lê Thị Kim Phương,

Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng

          

 

Bên cạnh sự chủ động của địa phương, Thành phố cũng kiến nghị Trung ương xây dựng Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA một cách bài bản, có hệ thống; đồng thời hướng dẫn địa phương để xây dựng chương trình phù hợp với cấp độ địa phương. Tiếp tục hỗ trợ địa phương trong quá trình thực thi các Hiệp định, nhất là các hoạt động truyên truyền, phổ biến thông tin chuyên sâu tới cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng dưới nhiều hình thức khác nhau; hỗ trợ chuyên gia tư vấn kết nối trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp địa phương. Tăng cường hỗ trợ địa phương về công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác HNKTQT và thực thi FTA cho cán bộ các sở, ban ngành.

ảnh Da Nang

Bài: Thanh Hà
Ảnh bìa và Thiết kế: Duy Kiên - Hoàng Phương


Trang chủ

Bài mới

Xem nhiều

Multimedia

Tạp chí