Người góp phần “xanh hóa” các làng nghề gốm sứ bằng lò nung tiết kiệm năng lượng
04/06/2024 lúc 15:37 (GMT)

Người góp phần “xanh hóa” các làng nghề gốm sứ bằng lò nung tiết kiệm năng lượng

Người góp phần “xanh hóa” các làng nghề gốm sứ bằng lò nung tiết kiệm năng lượng
Người góp phần “xanh hóa” các làng nghề gốm sứ bằng lò nung tiết kiệm năng lượng
Người góp phần “xanh hóa” các làng nghề gốm sứ bằng lò nung tiết kiệm năng lượng
Người góp phần “xanh hóa” các làng nghề gốm sứ bằng lò nung tiết kiệm năng lượng
Người góp phần “xanh hóa” các làng nghề gốm sứ bằng lò nung tiết kiệm năng lượng

Bài: Hồ Nga (thực hiện)
Thiết kế: Duy Kiên


Trang chủ

Bài mới

Xem nhiều

Multimedia

Tạp chí