Một trường Đại học giảm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp từ 70% xuống dưới 20%

Trong 04 năm, chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giảm từ 70% xuống 18% (dự kiến năm 2024).

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển 18% chỉ tiêu từ điểm thi tốt nghiệp THPT, giảm 7% so với năm nay.

Theo PGS. TS. Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các phương thức xét tuyển năm 2024 cơ bản được giữ ổn định như năm 2023. Tuy nhiên Nhà trường sẽ có sự điều chỉnh chỉ tiêu.

Theo đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ chiếm khoảng 18% tổng chỉ tiêu, phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chiếm 80% tổng chỉ tiêu, phương thức xét tuyển thẳng chiếm 2% tổng chỉ tiêu.

So với năm 2023, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đã giảm 7% và được chuyển sang phương thức xét tuyển kết hợp. Như vậy, trong 04 năm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giảm chỉ tiêu thi tốt nghiệp từ 70% xuống 18%.

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6.200 chỉ tiêu đại học chính quy. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dành 25% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp, 73% chỉ tiêu được dành cho các phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường, 2% chỉ tiêu xét tuyển thẳng.

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ở ngưỡng cao. Xét thang điểm 30, ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn cao nhất với 27,65 điểm. Nhiều ngành khác cũng lấy điểm chuẩn trên 27 điểm là Marketing, Quan hệ công chúng, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán...

Những ngành còn lại đều trên 26 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thuộc về ngành Quản lý công và Chính sách với 26,1 điểm.

Xét theo thang điểm 40 (tiếng Anh hoặc Toán nhân hệ số 2), điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dao động 35,65 - 37,1 điểm. Ngành Truyền thông Marketing (hệ POHE) có mức điểm chuẩn cao nhất. Các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Quản trị thị trường (cùng hệ POHE) có mức chuẩn thấp nhất.

Cuối năm nay, Trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ thành lập 03 trường trực thuộc gồm Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Khoa học Công nghệ, dự kiến lên đại học vào năm 2025.

Ngọc Châm