Năm 2023 VINAPACO tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, chủ động, sáng tạo, đoàn kết tập trung trí tuệ người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua…giúp Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) vượt qua khó khăn hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ

Cụ thể, năm 2022, VINAPACO đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều có tăng trưởng so với năm trước.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên VINAPACO sản xuất bột giấy đạt sản lượng 67.268 tấn (bằng 104% kế hoạch năm, bằng 121% cùng kỳ).Giá trị SXCN đạt 2.061 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm, bằng 117% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu năm 2022 của VINAPACO ước đạt 2.540 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm, bằng 112% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận: ước đạt 12 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm; tăng 10 lần so với năm trước; Thu nhập bình quân: đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng (thu nhập bình quân người lao động các phòng ban và đơn vị khối công nghiệp ước đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng).

Năm 2022 sản xuất giấy các loại của VINAPACO đạt 108.371 tấn (Sản phẩm giấy Bãi Bằng đạt 98.968 tấn, bằng 99% KH năm, bằng 106% cùng kỳ; sản phẩm giấy Tissue Sông Đuống đạt 9.403 tấn, bằng 99% KH năm, bằng 105% cùng kỳ); Tiêu thụ đạt 109.695 tấn sản phẩm giấy (giấy Bãi Bằng đạt 100.223 tấn, bằng 100% KH năm, bằng 104% so cùng kỳ; tiêu thụ giấy Tissue Sông Đuống đạt 9.472 tấn, bằng 90% KH năm, bằng 110% cùng kỳ; trồng 1.802 ha rừng nguyên liệu giấy…

Có thể nói năm 2022, thế giới tiếp tục chứng kiến các đợt bùng phát đại dịch Covid-19, cuộc chiến quân sự giữa Nga –Ukraina kéo dài gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, giá năng lượng và nhiều loại vật tư, nguyên liệu leo thang, lạm phát cao...

Bên cạnh đó tình hình sản xuất, tiêu thụ ngành công nghiệp Giấy, Bột giấy trên thế giới, khu vực Châu Á và trong nước tiếp tục có những biến động khó lường; gián đoạn nguồn cung, giá bột giấy đạt đỉnh trong năm 2022 so với nhiều năm gần đây gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất giấy, nhất là các doanh nghiệp dựa vào nguồn nguyên liệu bột giấy nhập khẩu.

Đặc biệt trước những khó khăn, thách thức, Đảng ủy VINAPACO đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên và người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sản xuất kinh doanh tuy đạt chưa cao nhưng trong bối cảnh nhiều thách thức đơn vị vẫn có lãi; đảm bảo đủ việc làm; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên được cải thiện; công tác văn hoá, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả rất quan trọng.

Năm 2022, trong 27 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy VINAPACO có 05 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 chi, đảng hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật được Đảng ủy đơn vị chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc; công tác thi đua khen thưởng được quan tâm tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi…

hình ảnh tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của VINAPACO
Năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tặng Giấy khen cho 5 tổ chức đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022; tặng Giấy khen cho Đảng bộ Nhà máy Hóa chất đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2018-2022), tặng Giấy khen cho 4 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Năm 2023, VINAPACO xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị; đổi mới công tác quản lý, điều hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Đồng thời phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy truyền thống đoàn kết tốt, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm…phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Xác định năm 2023 VINAPACO sẽ tiếp tục đối diện nhiều thách thức, dự kiến có nhiều nhà máy sản xuất giấy trên thế giới đi vào hoạt động nhu cầu yếu sẽ khiến giá bột có xu hướng giảm…

hình ảnh về hoạt động sản xuất của VINAPACO
Năm 2023 VINAPACO có kế hoạch tập trung đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các hệ thống máy móc thiết bị.

Theo đó kế hoạch năm 2023 VINAPACO là sẽ tập trung đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các hệ thống máy móc thiết bị của Nhà máy Giấy Bãi Bằng, dự án cải tạo lò hơi động lực tại Nhà máy Điện và Công ty giấy Tissue Sông Đuống để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đồng thời Đầu tư hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị bên ngoài để đầu tư các hệ thống thiết bị sản xuất dăm mảnh để xuất khẩu cho các đối tác Nhật Bản sau khi hợp đồng mua bán dăm được ký kết.

Ngoài ra năm 2023 VINAPACO cũng sẽ triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị lâm nghiệp, các phòng ban của Tổng Công ty thoái vốn của doanh nghiệp đầu tư vào các đơn vị liên kết sau khi Đề án tái cơ cấu VINAPACO giai đoạn 2021-2025 được Bộ Công Thương phê duyệt…nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn đơn vị.

PV