Ngân hàng VPBank (VPB): Đặt mục tiêu lãi tăng 114%, xúc tiến lập chi nhánh tại Nhật Bản

Trong năm nay, Ngân hàng VPBank (mã cổ phiếu VPB) đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 114% so với năm 2023; trong đó, FE Credit dự kiến sẽ thoát lỗ và ghi nhận mức lãi 1.200 tỷ đồng.
Ngân hàng VPBank
Ngân hàng VPBank dự kiến sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng có quy mô vốn điều lệ không quá 5.000 tỷ đồng trong thời gian tới.

Vào ngày 29/4 tới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng VPBank, mã cổ phiếu VPB - sàn HoSE) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm nay, ngân hàng này lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 23.165 tỷ đồng, tăng 114% so với kết quả thực hiện của năm 2023. Trong đó, lợi nhuận của ngân hàng mẹ dự kiến đạt 20.709 tỷ đồng, cao gấp 2,14 lần năm ngoái; lợi nhuận của công ty con - FE Credit là 1.200 tỷ đồng, so với mức lỗ 3.699 tỷ đồng trong năm ngoái; còn lại đến từ hãng Chứng khoán VPBank với 1.902 tỷ đồng (tăng 52%) và hãng Bảo hiểm OPES với 873 tỷ đồng (tăng gấp 5,6 lần).

Ngân hàng VPBank cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản hợp nhất trong năm nay ở mức 19%, đạt 974.270 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng trưởng 22%, đạt 598.864 tỷ đồng; và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ngân hàng riêng lẻ kiểm soát dưới 3%.

Về tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng VPBank cho biết sẽ còn phụ thuộc vào hạn mức của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, Ngân hàng VPBank dự kiến trình cổ đông thông qua việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng là một ngân hàng thương mại.

Thông tin thêm về vấn đề trên, ban lãnh đạo Ngân hàng VPBank cho biết, tại thời điểm nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, quy mô hoạt động của tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc (về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu) không cao hơn 5% so với quy mô tương ứng của Ngân hàng VPBank tại thời điểm 31/12/2023, vốn điều lệ của tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc không quá 5.000 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, tổ chức tín dùng trên sẽ hoạt động dưới hình thức Ngân hàng TNHH MTV do Ngân hàng VPBank làm chủ sở hữu. Hiện thông tin cụ thể về tổ chức tín dụng yếu kém mà Ngân hàng VPBank sắp tiếp nhận chưa được tiết lộ.

Ngân hàng VPBank cổ phiếu VPB
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu VPB của Ngân hàng VPBank từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Xem thêm: "Lỗ năm 2023 của FE Credit - Ngân hàng VPBank (VPB) tăng đột biến" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Bên cạnh đó, Ngân hàng VPBank cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con hoặc các hình thức đại diện thương mại khác của Ngân hàng tại Nhật Bản.

Đồng thời, ngân hàng này cũng sẽ xin cấp phép mới, bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh trên thị trường quốc tế, gồm: dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tham gia hệ thống thanh toán quốc tế; thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn với tổ chức tài chính nước ngoài trên thị trường quốc tế;…

Về vấn đề phân phối lợi nhuận, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của Ngân hàng VPBank tính đến cuối năm 2023 là 8.353 tỷ đồng. Trong năm 2024, ngân hàng này dự kiến sử dụng 7.934 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện trả cổ tức là quý 2 và quý 3/2024.

Năm nay, Ngân hàng VPBank cũng sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 30 triệu cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng thêm 300 tỷ đồng.

Duy Quang