Ngành Thuế: Thu ngân sách tháng 5/2024 tăng hơn 37% so với cùng kỳ

Thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý trong tháng 5/2024 ước đạt 122.700 tỷ đồng, tăng 37,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó đáng chú ý là thu nội địa tăng cao.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 122.700 tỷ đồng, đạt 8,3% so với dự toán, bằng 137,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 10,9% so với dự toán, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nội địa ước đạt 117.700 tỷ đồng, bằng 8,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 139,4% so với cùng kỳ năm 2023.

cơ quan Thuế
Thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý trong tháng 5/2024 tăng cao. (Ảnh minh họa)

Tính chung lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 767.415 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán, bằng 114,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 24.678 tỷ đồng, bằng 53,6% so với dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 742.737 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán, bằng 115,7% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 580.208 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán, bằng 111,7% so với cùng kỳ.

Có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 50%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 50,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 52,9%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 57,1%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55%; Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 59,3%; Thu khác ngân sách ước đạt 54,6%; Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 175%; Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 61,5%;...

Về thu ngân sách theo địa bàn, có 23/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 50%); còn 40/63 địa phương có tiến độ thu dưới 50%. Có 52/63 địa phương có tăng trưởng thu. Còn 11/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 5 tháng đầu năm 2024 là khoảng 31.840 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 13.600 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 16.454 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg làm giảm thu khoảng 1.762 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra kiểm tra thuế, 5 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã thực hiện được 11.406 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,12% kế hoạch và bằng 77,45% so với cùng kỳ; kiểm tra được 231.276 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 144,13% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.608,64 tỷ đồng bằng 56,95% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.072,93 tỷ đồng, bằng 59,14% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Công tácthu nợ thuế trong tháng 5/2024 ước đạt 5.033 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 5/2024 ước thu được 37.101 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 34.550 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.551 tỷ đồng.

Về đăng ký, kê khai thuế, toàn quốc có 930.452 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 7.857 doanh nghiệp (0,85%) so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Trong công tác quản lý hoàn thuế, tính đến cuối tháng 5/2024, cơ quan thuế đã ban hành 7.326 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 51.642 tỷ đồng, bằng 30,2% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2023.

Về triển khai hóa đơn điện tử, thống kê từ khi triển khai đến hết 17/5/2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,78 tỷ hóa đơn, trong đó 2,16 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,62 tỷ hóa đơn không mã.

Tính đến hết ngày 17/5/2024, có 59.674 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 47,9% so với cuối năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 415,3 triệu hóa đơn.

Triển khai xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, UBND để theo dõi sát sao, giám sát việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước; yêu cầu các Cục Thuế tăng cường thực hiện kiểm tra liên ngành, kiểm tra thuế và phối hợp với các cơ quan để đánh giá, nâng cao các giải pháp xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Về triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile, từ khi triển khai đến nay, có 1.132.081 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng, số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 1.752.407 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 4.143,6 tỷ đồng.

Đối với việc vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 96 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử, tăng 02 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký mới so với tháng trước. Lũy kế đến ngày 15/05/2024, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử là 4.029 tỷ đồng.

Tăng cường chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian tới, ngành Thuế sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT; tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT; giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định.

Tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2024; Xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế GTGT, gian lận sử dụng hóa đơn điện tử, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh theo chuỗi, cho thuê nhà.

Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT; giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định. Xây dựng đề cương khảo sát công tác quản lý thuế tại một số Cục Thuế để triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu đối với lĩnh vực vận tải, BOT (đường bộ, đường hàng không, đường thủy, đường biển).

Đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử. Đảm bảo hệ thống CNTT thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế...

Việt Hằng