Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thị trường chứng khoán sẽ không giao dịch bù

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo về việc thị trường chứng khoán sẽ giao dịch vào ngày thứ Bảy (4/5/2024).
Thị trường chứng khoán
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thị trường chứng khoán sẽ giao dịch bù vào thứ Bảy (4/5)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thị trường thực hiện nghỉ hoán đổi theo Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (4/5/2024).

Theo đó, dịp nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động  của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ từ thứ Bảy (17/4/2024) đến hết thứ Tư (01/05/2024). Tổng số ngày nghỉ là 05 ngày, hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024).

Ngày đi làm bù (thứ Bảy, ngày 04/5/2024), các sở giao dịch chứng khoán và VSDC không thực hiện giao dịch và hoạt động bù trừ, thanh toán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo HoSE, HNX, và VSD thông báo cho các thành viên thị trường về việc thay đổi trên so với lịch giao dịch đã được công bố trong tháng 5/2024 để các thành viên thị trường, nhà đầu tư biết.

Duy Quang