Nguồn cung da cừu Australia có khả năng sẽ giảm trong năm 2019

Cơ quan nghiên cứu và tiếp thị thịt và chăn nuôi Australia (MLA) đã dự báo số lượng giết mổ cừu sẽ giảm trong năm 2019, điều này cho thấy nguồn cung da sẽ thiếu hụt đáng kể.

Trong báo cáo được đưa ra hôm 5/2/2019, MLA dự báo số lượng cừu giết mổ trong năm 2019 sẽ đạt 21,2 triệu con, giảm 7% so với năm 2018. Dự báo, số lượng cừu già giết mổ sẽ giảm hơn nữa, giảm 16% so với năm 2018 xuống 8 triệu con.
MLA cho biết, số lượng cừu của Australia sẽ ở mức 65 triệu con vào giữa năm 2019, giảm 3,7% so với năm ngoái.