Nhiệt điện Bà Rịa: Đẩy mạnh ứng dụng 5S và KPI

Cùng với việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đã triển khai, áp dụng chương trình 5S và xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KP

Đây là hai trong số những yếu tố đổi mới trong công tác quản trị doanh nghiệp mà Công ty đã chú trọng triển khai trong thời gian gần đây. Việc thực hiện và duy trì tốt chương trình 5S tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa sẽ tạo ra một phong cách làm việc mới, một cách sắp xếp nơi làm việc khoa học, thuận tiện, sạch sẽ, tạo nên một tinh thần làm việc thoải mái, hiệu quả, xây dựng nên hình ảnh đẹp cho Công ty trong quá trình làm việc với đối tác và đồng nghiệp. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của năng suất và chất lượng lao động góp phần nâng cao hiệu quả công việc theo chủ đề EVN/Tổng Công ty đã đề ra.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã và đang thực hiện 5S kết hợp với những ý tưởng sáng tạo phù hợp từng nơi làm việc của các phòng, phân xưởng trong Công ty. Hồ sơ, bàn ghế, nơi xếp đặt các dụng cụ an toàn, vật tư được bày trí gọn gàng, ngăn nắp đúng quy định. Áp dụng 5S, việc tìm tài liệu, dụng cụ, vật tư trước đây có thể mất từ 10 - 30 phút, nay chỉ trong 30 giây - 1 phút, làm giảm chi phí phát sinh từ việc tìm kiếm, thay thế thiết bị, chi phí lưu kho, sàng lọc tài liệu.

KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, một cách đo lường hiệu quả, chất lượng thực hiện công việc của mỗi cá nhân hoặc của toàn Công ty. KPI sẽ giúp cá nhân và Công ty hiểu được công việc đang thực hiện tốt đến đâu so với các mục tiêu chiến lược đã đề ra ban đầu. Mỗi CBCNV đều được phân công trách nhiệm và đánh giá hiệu quả công việc được giao tiện lợi, minh bạch, rõ ràng, giúp đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nhân sự, quản trị doanh nghiệp.

Do đó, việc đẩy mạnh nâng cao thực thi VHDN cùng với việc triển khai thực hiện chương trình 5S cũng như xây dựng KPI là một trong những chủ trương luôn được BTP quán triệt, triển khai, thực hiện đến các đơn vị góp phần định hình và phát triển mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược của Công ty. Qua việc tuyên truyền phát động các phong trào thi đua thiết thực gắn liền với nhiệm vụ công tác của mỗi tập thể, cá nhân đã góp phần tạo động lực giúp CBCNV nỗ lực cùng doanh nghiệp thực hiện hoàn thành mục tiêu SXKD, nhất là nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

PV