PC Lai Châu: Mang ánh sáng tới hơn 100 hộ dân vùng cao huyện Nậm Nhùn

Chiều 28/3/2023, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) tổ chức đóng điện trạm biến áp Nậm Cầy 3 cấp điện cho 110 hộ dân ở bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Nậm Hàng là xã có diện tích tự nhiên hẹp, dân cư đông đúc nên ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con. Được sự đồng ý của các cấp, huyện Nậm Nhùn đã xây dựng chủ trương sắp xếp lại dân cư.

Theo đó, tại bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng có hơn 100 hộ dân được di chuyển tới nơi ở mới. Do vậy, cần phải đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; trong đó, có điện lưới quốc gia. Việc đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho khu sắp xếp dân cư mới bản Nậm Cầy sẽ tạo điều kiện cho bà con nhân dân có dòng điện để sử dụng phục vụ sản xuất, cũng như nâng cao đời sống sinh hoạt, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Qua quá trình tiếp thu ý kiến của nhân dân và UBND huyện Nậm Nhùn về đầu tư xây dựng điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện, trong đó cấp thiết nhất là bản Nậm Cầy. PC Lai Châu đã khởi công công trình từ đầu tháng 02/2023, công trình cấp điện cho bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn thuộc dự án đầu tư xây dựng năm 2023 của PC Lai Châu.

Công nhân PC Lai Châu đóng điện
Đại diện PC Lai Châu, chính quyền địa phương và bà con bản Nậm Cầy chứng kiến thời khắc đóng điện lưới quốc gia

Trong quá trình triển khai thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương và bà con nhân dân trong bản, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của PC Lai Châu, sự cố gắng, nỗ lực của các nhà thầu thi công, công trình đã hoàn theo đúng kế hoạch tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng.

 hướng dẫn người dân bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) cách dùng điện.
Công nhân Điện lực Nậm Nhùn hướng dẫn người dân bản Nậm Cầy cách dùng điện

Điện về bản, hơn 100 hộ dân bản Nậm Cầy rất phấn khởi, vui mừng, vì từ nay bản làng được thắp sáng, cuộc sống sinh hoạt của gia đình được cải thiện và đặc biệt, trẻ em có điện sáng để học bài.

Ông Võ Mạnh Hồng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: “Việc đưa điện lưới Quốc gia đến bản Nậm Cầy sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ số thôn, bản và số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

Hoàng Dương