PC Quảng Ninh: Phát gần 70.000 tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện

Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã chủ động tuyên truyền thông tin giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức, ý thức thay đổi thói quen sử dụng điện lãng phí, thực hiện tốt sử dụng điện tiết kiệm và hiệu qu

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã chủ động tuyên truyền thông tin giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức, ý thức thay đổi thói quen sử dụng điện lãng phí, thực hiện tốt sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo nhu cầu điện trong tình hình thời tiết nắng nóng, đăng tải các video clip tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của trên mạng xã hội cá nhân như Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram,… nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện đến đông đảo công chúng; Tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 20/CT-TTg đến các cơ quan, doanh nghiệp, đến các hộ dân. Thực hành tiết kiệm điện nơi công sở; Tổ chức triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải với sự tham gia của các khách hàng có sản lượng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên; Phát động chương trình Gia đình tiết kiệm điện, Trường học chung tay tiết kiệm điện, Giờ trái đất...

Kết quả, giai đoạn từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng. Cụ thể, tuyên truyền trên loa, đài truyền hình tỉnh và địa phương là 3.589 lượt; 521 bài trên các báo điện tử; 4.535 lượt trang mạng xã hội; phát 69.740 tờ rơi, băng rôn tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; 29 hội nghị khách hàng. Đồng thời đã ký cam kết chương trình điều chỉnh phụ tải với tổng số lũy kế 249 khách hàng.

 

Lan Anh