PC Quảng Ninh: Sớm đưa công trình chống quá tải vào sử dụng trước mùa nắng nóng

Để vận hành lưới điện an toàn, ổn định và liên tục trước thời tiết diễn biến bất thường. Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để sớm hoàn thành các công trình chống quá tải trước mùa nắng nóng.

Theo đó, năm 2023, PC Quảng Ninh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao 09 công trình chống quá tải, trong đó xây dựng mới, cải tạo 13,28 km đường dây trung thế; xây dựng mới, cải tạo 71,66  km đường hạ thế; xây dựng mới 43 TBA phân phối với  tổng công suất  14,320 MVA.

Nghiệm thu các công trình chống quá tải sớm đưa vào sử dụng trước mùa nắng nóng
Nghiệm thu các công trình chống quá tải sớm đưa vào sử dụng trước mùa nắng nóng

Để dự án hoàn thành sớm đưa vào sử dụng, PC Quảng Ninh đã yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết từng ngày và cam kết hoàn thành đúng tiến độ thi công, định kỳ báo cáo tiến độ và các vướng mắc, khó khăn để có biện pháp phối hợp xử lý.

Đặc biệt, Giám đốc Công ty giao nhiệm vụ, quán triệt tới từng phòng ban chức năng, điện lực liên quan, phối hợp với các nhà thầu xử lý vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình.

Hiện nay, PC Quảng Ninh đang gấp rút đôn đốc nhà thầu triển khai thi công đảm bảo đóng điện trước ngày 31/3/2023 đúng theo kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Ngọc Lan – PC Quảng Ninh