Đoàn Thanh niên VINAPACO thiết thực bảo vệ môi trường hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” ngày 19/3/2023, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) đã tổ chức thực hiện các hoạt động dọn vệ sinh, trồng cây cải tạo môi trường tại khu vực đất 16 ha thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam. Hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường này thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên VINAPACO tham gia hưởng ứng.

“Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về trách nhiệm bảo vệ môi trường đồng thời hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn “Phân loại rác – Vì một Việt Nam xanh”,

Ngoài ra trong Tháng Thanh niên VINAPACO tích cực tham gia các hoạt động: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ IV…; Hưởng ứng tuần lễ áo dài: Phát động cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại biểu toàn quốc TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (NK 2022-2027), Đại hội Đoàn KDNTW lần thứ IV…

Ngoài ra đại diện Đoàn thanh niên VINAPACO cho biết đang có kế hoạch thực hiện chương trình tình nguyện tại Hà Giang sẽ hỗ trợ 2 trường học khó khăn tại huyện Bắc Quang một số sản phẩm như vở viết, giấy A4, giấy Tissue…

PV