Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Hóa chất

Mã đề tài:

Tác giả: ThS. Văn Đình Hoan;  KS. Nguyễn Xuân Thảo; KS. Đào Hải Linh; KS. Trần Quan Hoà

Đơn vị: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu:

Cải tạo thiết bị điện phân với 72 ngăn điện cực hẹp công suất 10.000 tấn xút/năm thành thiết bị điện phân điện cực không khoảng cách.

Cách thức tiến hành: lớp điện cực catot bổ sung vật liệu bằng lưới nikel đàn hồi được nhập khẩu từ nước ngoài.  Sau đó  gia công, cắt, định hình và ghép chúng lên bề mặt lớp catot chính thành các modul hoàn chỉnh. Vì cấu trúc phức tạp, bề mặt rộng và mỏng nên kỹ thuật lắp ghép chúng rất phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Công nghệ điện phân với điện cực không không khoảng cách zero gap là công nghệ mới nhất, tiêu hao năng lượng thấp và có năng suất cao nhất. Việc loại bỏ khe giữa hai điện cực làm cho điện áp đặt giữa hai điện cực giảm và tăng được mật độ dòng điện. Điều đó dẫn đến tăng năng suất điện phân mà lại giảm tiêu hao điện cho một đơn vị sản phẩm.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Sau cải tạo, lắp đặt, từ thiết bị điện phân 72 ngăn điện cực khe hẹp thành 72 ngăn điện cực không khoảng cách và gia tăng thêm số ngăn điệc cực không khoảng cách cho thiết bị điện phân, nên tổng số ngăn điện cực không khoảng cách là 86 ngăn. Thiết bị điện phân được đưa vào vận hành từ ngày 24/5/2017, công suất sản xuất xút bằng công nghệ màng trao đổi ion của Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì đã tăng lên 34.333 tấn/năm (tăng 4.333 tấn xút), đồng thời giảm tiêu hao điện năng cho sản xuất 1 tấn xút từ 2160 kWh xuống 2060 kWh.

Giải pháp đã mang lại hiệu quả cao cho Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì vì đã giai tăng được sản lượng sản xuất xút và các sản phầm song hành, giảm tiêu hao điện năng và tiết kiệm được chi phí đầu tư.

STT

Nội dung

Giá trị ( tỷ, VNĐ)

1

Làm lợi do tăng sản lượng sản xuất xút, clor

62,5

2

Làm lợi do giảm tiêu hao điện năng

1,9

3

Làm lợi do tiết kiệm chi phí đầu tư

62,6

 

Tổng

72 tỷ đồng

Giá trị ứng dụng

Để nâng cao công suất sản xuất xút theo công nghệ membrane, thông thường phải lắp thêm thiết bị điện phân. Tuy nhiên, nhóm tác giả đã nghiên cứu, đánh giá dây chuyền thiết bị điện phân đang có của đơn vị để cải tạo nâng công suất thêm 4.333 tấn xút. Thiết bị điện phân sản xuất xút - clo và hệ thống thiết bị phụ trợ là thiết bị đồng bộ nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng các tác giả đã mạnh dạn cải tạo thiết bị điện phân và thiết bị phụ trợ liên quan để nâng cao công suất sản xuất, giảm tiêu hao điện năng.

Có thể áp dụng cho các thiết bị điện phân sản xuất xút hoặc điện phân sản xuất các sản phẩm khác mà có kiểu điện cực khe hẹp.