Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Hóa chất

Mã đề tài:

Tác giả: Lê Hoàng Khánh Nhựt; Hồ Văn Dũng; Trần Đình Toàn; Đoàn Ngọc Thảo

Đơn vị: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu tính toán xác định yêu cầu kỹ thuật, kinh tế đầu tư chuyển đổi sang hệ thống đẩy bằng khí nén để thực hiện giải pháp giảm độ ẩm cho than trong kho chứa than.

Nghiên cứu giải pháp giảm tiếng ồn, giảm bụi, cung cấp đầy đủ than đen theo yêu cầu, giữ độ ẩm theo yêu cầu.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, tăng năng suất lao động.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Sau khi tính toán các thông số kỹ thuật theo yêu cầu đảm bảo độ ẩm với mặt bằng thực tế, đã chọn lựa và lắp đặt hệ thống hút ẩm. Kết quả đạt được như đúng tính toán ban đầu, giải quyết được hiện tượng phồng, xốp, tách lớp giữa các thành phần trong quá trình gia công bán thành phẩm, đảm bảo quy trình công nghệ sản xuất.

Không còn tiếng ồn lớn, hạn chế đến mức thấp nhất phát tán bụi than, cải thiện môi trường rõ rệt, không còn xảy ra sự cố môi trường như hệ thống cũ.

Giảm số lượng công nhân vận hành từ 03 công nhân/ca xuống còn 1 công nhân/ca giúp giảm định biên lao động.

Mỗi năm tiết kiệm được hơn 947 triệu đồng tiền điện.

Giá trị ứng dụng

- Đây là hệ thống đầu tiên trong ngành sản xuất săm lốp ô tô trong nước mà công ty tự thực hiện từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao.

- Với các hiệu quả rõ rệt về kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội, công trình này đáp ứng tự động hóa cao, giúp định hướng mô hình nhà máy thông minh và đặc biệt đáp ứng chủ trương bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng – là thành phố đang hướng mục tiêu là thành phố môi trường.

- Công trình này phù hợp với thực tiễn ở các ngành tương tự, trong đó yêu cầu kỹ thuật về độ ẩm nguyên vật liệu và năng suất hệ thống, môi trường… sẽ được áp dụng đạt hiệu quả cao.

- Giải pháp này có thể áp dụng cho các nhà máy sản xuất cùng ngành nghề.

giải pháp giảm độ ẩm cho than đen