Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Tác giả: TS. Ngô Hữu Hải

Đơn vị: Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Về địa chất/công nghệ mỏ: Nghiên cứu, phát triển các giải pháp để lựa chọn tối ưu vị trí giếng khoan làm tăng hệ số thành công trong khoan thăm dò, thẩm lượng và khai thác; hoàn thiện thêm các giải pháp công nghệ về xử lý tài liệu địa chấn, các phương pháp phân tích địa chấn đặc biệt, các phương pháp địa chất để dự báo và điều hành quá trình khoan giếng an toàn trong điều kiện địa chất phức tạp, dị thường áp suất lớn cũng như các giải pháp để tối ưu việc quản lý khai thác mỏ.

- Về khoan/hoàn thiện giếng áp suất cao, nhiệt độ cao tại khu vực nước sâu - cận sâu, xa bờ: Nghiên cứu, phát triển công nghệ khoan và hoàn thiện giếng nhằm đảm bảo an toàn trong khi thi công khoan và giảm chi phí khoan; xây dựng và hoàn thiện các giải pháp tối ưu, thiết kế kỹ thuật của giếng khoan, quy trình thi công và các quy chuẩn khác để bảo đảm giếng khoan sẽ được thi công một cách an toàn, hiệu quả nhất.

- Về thiết kế/thi công xây lắp công trình biển: Nghiên cứu, lựa chọn tối ưu các giải pháp thiết kế, xây dựng mỏ, khẳng định phương án phát triển “giàn khoan Semi TAD 15K + đầu giếng khai thác bề mặt + tàu chứa FSO” là lời giải đúng cho bài toán phát triển mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, giải quyết được những vấn đề then chốt về phát triển mỏ tối ưu với điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao tại vùng nước sâu và cận sâu phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Về vận hành khai thác: Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện hệ thống quản lý vận hành, bảo dưỡng với hơn 850 quy trình/hướng dẫn được xây dựng; tự lực và làm chủ công nghệđể vận hành toàn bộ hệ thống khai thác tiên tiến một cách an toàn, liên tục, hiệu quả.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ để khai thác thành công các mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh là cơ sở hạ tầng vững chắc để mở rộng phát triển hoạt động dầu khí trong khu vực, tự chủ công nghệ để thực hiện được những dự án có điều kiện phức tạp hơn, góp phần cho sự nghiệp bảo vệ an ninh năng lượng của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Cụm giàn Dự án Biển Đông (bao gồm giàn khai thác Hải Thạch HT1, giàn khai thác Mộc Tinh  MT1 và giàn xử lý trung tâm PQP-HT) là một trong những công trình xây dựng trên biển lớn nhất, được thiết kế hiện đại, quy mô nhất ở Đông Nam Á. Công trình được đánh giá cao nhất về hệ số an toàn với 17 triệu giờ công lao động không sự cố và thời gian thi công được rút ngắn 02 năm so với dự tính ban đầu.

Với cơ sở hạ tầng tốt từ Dự án Biển Đông 1 là tiền đề để đẩy mạnh chương trình thăm dò xa hơn, sâu hơn, phát triển thành công những mỏ đã phát hiện và khai thác hiệu quả trong toàn bộ khu vực và cả thềm lục địa Việt Nam.

Dự án đã và đang đem lại lợi ích kinh tế và xã hội to lớn cho quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định nguồn năng lượng, góp phần khai thác một lượng khí/condensate lớn trong việc giảm sự thiếu hụt khí của thị trường.

Giá trị ứng dụng

Khẳng định khả năng tự lực phát triển khai thác: Là dự án mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tự lực có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam;

Các giải pháp về khoa học và công nghệ đã được nghiên cứu, phát triển và áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế to lớn. Tổng chi phí tiết kiệm và hiệu quả mang lại hơn 602,3 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra các giải pháp sáng tạo nhằm giảm thiểu rủi ro nói chung để đảm bảo phát triển được dự án, phát huy nội lực, khoa học quản lý thì không thể tính toán hết được những hiệu quả kinh tế này vào thời điểm hiện nay.