Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Điện tử

Tác giả: Võ Văn Phương, Lê Văn Phú và các cộng sự

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - Tổng Công ty điện lực miền Trung

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Nghiên cứu về lưới điện thông minh và định hướng triển khai xây dựng lưới điện thông minh của Việt Nam.

- Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp tổ chức để xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện, với chức năng chính là tự động xác định vùng sự cố hư hỏng trên lưới điện, tự động cô lập vùng lưới điện bị sự cố và tự động khôi phục cung cấp điện cho khách hàng.

Ứng dụng kết quả nghiên cứu để triển khai xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối thông minh thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Mục tiêu chính của công trình là xây dựng giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp tổ chức để xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu quả vận lưới điện.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

- Công trình đã đề xuất được giải pháp phù hợp để xây dựng thành công hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối trên cơ sở kết hợp các thiết bị mới và các thiết bị hiện có.

Hệ thống tự động hóa lưới phân phối (DAS) đã giúp phát hiện nhanh sự cố, cô lập, tái cấu trúc lưới điện hoàn toàn tự động thông qua Trung tâm điều khiển, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng không nằm trong vùng sự cố từ 30 - 45 phút xuống chỉ còn 11 - 22 giây, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện.

- Hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối hỗ trợ đắc lực cho các điều độ viên trong công tác điều độ vận hành và xử lý sự cố lưới điện. Khi có sự cố trên lưới điện, hệ thống tự động hóa sẽ được thực thi một cách tự động để cô lập cùng sự cố và nhanh chóng khôi phục cung cấp điện cho khách hàng. Qua đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối, góp phần vào việc vận hành tối ưu hệ thống điện.

Giá trị ứng dụng

Năng lượng do các nhà máy điện sản xuất ra sẽ được truyền tải và phân phối đến hộ sử dụng điện với hiệu quả cao nhất, lượng tổn thất ít nhất. Đây là một trong những giải pháp góp phần tiết kiệm năng lượng.

- Công trình đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng triển khai áp dụng thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Kết quả công trình là cơ sở để triển khai xây dựng và phát triển mô hình tương tự cho các Công ty Điện lực, hỗ trợ phát huy công tác tự động hóa, hiện đại hóa lưới điện phân phối trong ngành điện.

Sau khi kết quả của giải pháp được triển khai áp dụng xây dựng thành công tại Đà Nẵng, rất nhiều đơn vị trong ngành như Công ty Điện lực Ninh Bình, Công ty Điện lực Phú Thọ, Tổng Công ty điện lực miền Nam... đã đến tham quan trao đổi kinh nghiệm để triển khai xây dựng.