Cuộc thi “Người tiêu dùng trẻ trong thương mại” năm 2023 do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức với đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên.

Qua đó, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng tiêu dùng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là trong các hoạt động thương mại điện tử cho đối tượng người tiêu dùng trẻ, trong đó, trọng tâm là thanh niên, học sinh, sinh viên trong các tổ chức thanh niên, cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước.