TKV 8 tháng doanh thu ước đạt hơn 110 ngàn tỷ đồng

8 tháng năm 2022 doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt 110.920 tỷ đồng, đạt 84,3% KHN, và bằng 125,8% so với cùng kỳ 2021.
khai thac than
8 tháng năm 2022 doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt 110.920 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tháng 8/2022 sản xuất - kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn TKV tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả: Than nguyên khai sản xuất 2,95 triệu tấn, đạt 7,5% KHN; Than tiêu thụ 3,88 triệu tấn, đạt 9% KHN; Doanh thu tổng số 13.872 tỷ đồng, bằng 10,5% kế hoạch năm (KHN)…

Kết quả SXKD 8 tháng năm 2022, doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt 110.920 tỷ đồng, đạt 84,3% KHN, và bằng 125,8% so với cùng kỳ 2021; Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 14,32 triệu đồng/người-tháng, bằng 105% kế hoạch; trong đó sản xuất than: 14,91 triệu đồng/người-tháng, bằng 105% kế hoạch…

Kế hoạch tháng 9, Tập đoàn đề ra các chỉ tiêu như sau: Than nguyên khai sản xuất 2,95 triệu tấn, tiêu thụ than 3,37 triệu tấn; Đất bóc 19 triệu m3; Mét lò đào 23.800 mét; Sản phẩm Alumina 118 ngàn tấn; Sản xuất điện 670 triệu Kwh; Vật liệu nổ công nghiệp: sản xuất thuốc nổ 4,8 ngàn tấn; cung ứng thuốc nổ 8 ngàn tấn, sản xuất Amon Nitrat 17 ngàn tấn…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 9/2022 tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 cơ bản hoàn thành và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo, nhiệm vụ tháng 9 và quý IV/2022 tiếp tục phát huy và đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao”, cùng với phát động Chiến dịch thi đua sản xuất 90 ngày đêm quý IV/2022, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 60 năm thành lập tỉnh của tỉnh Quảng Ninh trong điều kiện thị trường tiêu thụ có nhiều thuận lợi, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD.

Quan tâm chú trọng công tác PCMB, bơm thoát nước moong lộ thiên và thoát nước hầm lò, duy trì sản xuất liên tục. Vấn đề thiếu hụt lao động, cần tiếp tục các giải pháp thu hút và giữ chân người lao động, Tập đoàn sẽ xem xét điều chỉnh tăng đơn giá tiền lương để tăng lương cho người lao động, với quan điểm khi hoàn thành tốt kế hoạch SXKD thì người lao động trực tiếp được hưởng thành quả đầu tiên.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động hầm lò và các ngành nghề khác để đáp ứng cho sản xuất năm 2023 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại để người lao động có năng suất cao hơn, an toàn hơn và thu nhập cao hơn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, “Kỷ luật và đồng tâm”, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải tin tưởng TKV sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục nâng cao thu nhập, đời sống cho CNVCLĐ.

Một số kết quả Tập đoàn đã thực hiện trong 8 tháng đầu năm

- Than nguyên khai sản xuất 27,9 triệu tấn, đạt 71,4% KHN, bằng 103,6% so với cùng kỳ;

- Bốc xúc đất đá đạt 103,4 triệu m3, đạt 62% KHN, bằng 92 % so cùng kỳ năm 2021;

- Tổng số mét lò đào 165.596 m, bằng 64% KHN và bằng 100% so cùng kỳ năm 2021;

- Sản xuất Alumin quy đổi 995,5 nghìn tấn đạt 76,6 % KHN và bằng 102,5 % so cùng kỳ năm 2021.

Tiêu thụ Alumin 905,9 nghìn tấn đạt 70% KHN và bằng 113 % so với cùng kỳ;

Sản xuất điện: 5,94 tỷ kWh, đạt 62% KHN và bằng 85% so cùng kỳ;

Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp sản xuất 51,2 ngàn tấn, đạt 67 % KHN và bằng 91% cùng kỳ.

Hà Anh