Quảng Ngãi: Xử phạt doanh nghiệp không đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phương Nam Phát về hành vi Thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Ngày 04/04/2024 Đội QLTT số 2 đã phối hợp với Công an xã Đức Chánh (Công an huyện Mộ Đức) kiểm tra đột xuất Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phương Nam Phát thuộc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phương Nam Phát.

bán lẻ xăng dầu
bán lẻ xăng dầu
Cục QLTT Quảng Ngãi kiểm tra Của hành bán lẻ xăng dầu Phương Nam Phát

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phương Nam Phát hoạt động bán lẻ xăng dầu khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định.

Ngày 11/4/2024, Đội trưởng Đội QLTT số 2 đã ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phương Nam Phát về hành vi Thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu với số tiền 25.000.000 đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền trên 7.000.000 đồng.

bán lẻ xăng dầu
Cục QLTT Quảng Ngãi xử phạt Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phương Nam Phát về hành vi khoogn đủ điều kiện bản lẻ xăng dầu

Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, Đội QLTT số 2 cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt kinh doanh xăng dầu, nghiêm túc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, đặc biệt việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng cho các khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Nguyên Vỵ