Tạp chí Công Thương

Chuyên đề: Triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2016-2020

Nghiên cứu thiết kế công nghệ bộ sấy không khí kiểu quay (thiết kế cơ - nhiệt); Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo; nghiên cứu thiết kế khuôn đồ gá chuyên dùng gia công sản phẩm mẫu thử nghiệm;