Dự thảo Quy hoạch phát triển Công nghiệp hỗ trợ VN

Bộ Công nghiệp vừa trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo “Quy hoạch phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn đến 2010, tầm nhìn đến 2020”. Theo đó, quy hoạch tập trung vào lĩnh vực sản xuất và cun

 

Dự thảo quy hoạch cũng đưa ra một số giải pháp như, tạo dựng môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển SXKD, thực hiện các giải pháp về KHCN, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết liên doanh giữa các doanh nghiệp và các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính.