Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chính thức trở thành đô thị loại II

Từ ngày 17/4/2024, thành phố Sông Công - trung tâm công nghiệp, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật khu vực phía nam của tỉnh Thái Nguyên chính thức trở thành đô thị loại II.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

Quyết định nêu rõ công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II (phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Sông Công hiện hữu, gồm 07 phường và 03 xã, tổng diện tích là 9.730,56 ha).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/4/2024.

Sông Công Thái Nguyên
Từ ngày 17/4/2024, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II

Sông Công là đô thị công nghiệp, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật khu vực phía nam của tỉnh Thái Nguyên. Thành phố có vị trí thuận lợi khi nằm trong vùng Thủ đô, cách Hà Nội 65 km về phía bắc, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 20 km về phía nam, cách sân bay quốc tế Nội Bài 45 km, là đầu mối giao lưu phát triển kinh tế, có tác động hỗ trợ và thúc đấy tăng trưởng chung cho tỉnh Thái Nguyên và toàn vùng Hà Nội - Thái Nguyên – Bắc Kạn - Cao Bằng.

Thành phố Sông Công cũng là đô thị bản lề trung chuyển, giao lưu hàng hóa giữa tỉnh Thái Nguyên với các đô thị xung quanh, nhất là Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Sau gần 40 năm xây dựng, phát triển, thành phố đã từng bước hoàn thiện các đơn vị hành chính trực thuộc. Đến nay, cơ sở hạ tầng kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố Sông Công đã cơ bản hoàn thiện, diện mạo đô thị đã có bước thay đổi đáng kể.

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023, Thái Nguyên xác định phát triển 02 vùng kinh tế - xã hội của tỉnh bao gồm: Vùng phía Nam (03 khu vực) và vùng phía Bắc (02 khu vực).

Trong đó, một trong 03 khu vực của vùng phát triển kinh tế - xã hội phía Nam tỉnh là Cụm thành phố Thái Nguyên - Sông Công - Phổ Yên được định hướng là khu vực đô thị hóa tập trung, hạt nhân và động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Về phát triển đô thị, đến năm 2030, quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Thái Nguyên có 15 đô thị gồm: 01 đô thị loại I là thành phố Thái Nguyên; 02 đô thị loại II là thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên;

05 đô thị loại IV là các đô thị mới: (1) Thị xã Đại Từ, (2) Thị xã Phú Bình; các thị trấn: (3) Hóa Thượng - huyện Đồng Hỷ, (4) Đu - huyện Phú Lương và (5) Chợ Chu - huyện Định Hóa;

07 đô thị loại V là các thị trấn: (1) Trại Cau - huyện Đồng Hỷ, (2) Sông Cầu - huyện Đồng Hỷ, (3) Đình Cả - huyện Võ Nhai, (4) Giang Tiên - huyện Phú Lương và các đô thị mới: (5) Quang Sơn - huyện Đồng Hỷ, (6) Bình Yên - huyện Định Hóa và (7) La Hiên - huyện Võ Nhai.

Phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên đồng bộ, hiện đại, giữ vững tiêu chí đô thị loại I, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục của tỉnh Thái Nguyên; trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Xây dựng thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công gắn với xây dựng các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hấp dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thanh Hà