Thêm 3 tổ chức cơ sở Đảng chuyển về trực thuộc Đảng ủy EVNGENCO2

Ngày 26/6/2023, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng cùng Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận các tổ chức Đảng và Đảng viên

3 tổ chức cơ sở Đảng gồm: Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Bung, Chi bộ Ban Quản lý Dự án (QLDA) Thủy điện Sông Bung 2 được chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

trao các quyết định chuyển giao tiếp nhận cơ sở đảng về trực thuộc Đảng ủy EVNGENCO2
Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ EVN (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Hữu Lợi – Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TP. Đà Nẵng (ngoài cùng bên phải) trao các Quyết định chuyển giao, tiếp nhận


3 tổ chức Cơ sở Đảng được chuyển giao về Đảng ủy EVNGENCO2 đợt này gồm có 10 chi bộ, tổng số 137 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ Công ty CP Thủy điện A Vương gồm 5 chi bộ với 72 đảng viên; Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Bung gồm 4 chi bộ với 53 đảng viên; Chi bộ Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 gồm 12 đảng viên.

Nhìn lại quá trình phát triển của 3 tổ chức Cơ sở Đảng tại lễ chuyển giao,– Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Đà Nẵng đánh giá: “Các Đảng bộ, Chi bộ đã luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời nhiều năm liền được Đảng ủy cấp trên tặng Bằng khen “Trong sạch, Vững mạnh”.

Đại điện Đảng ủy khối thành phố Đà Nẵng
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Đà Nẵng đề nghị các Phòng/Ban chức năng trong Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các tổ chức Cơ sở Đảng chuyển giao hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ EVN yêu cầu Đảng ủy EVNGENCO2 và các tổ chức Cơ sở Đảng được chuyển giao chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; Đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng…”

đại diện Đảng bộ EVN tại sự kiện
Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy EVN phát biểu giao nhiệm vụ cho 3 tổ chức cơ sở Đảng.

Tại sự kiện ông Trần Phú Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 gửi lời cảm ơn chân thành đến Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

ông Trần Phú Thái phát biểu tại sự kiện
Ông Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp nhận các Cơ sở Đảng, ông Trần Phú Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 mong muốn Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Cơ sở Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.

Bí thư Đảng ủy EVNGENCO2 đồng thời khẳng định: “Mặc dù chuyển về trực thuộc ngành dọc theo Quy định số 60-QĐ/TW, nhưng các tổ chức Cơ sở Đảng đứng chân trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục thể hiện trách nhiệm của mình, quản lý vận hành an toàn các Nhà máy Thủy điện, đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, đảm bảo cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của Người dân, góp sức xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển”

Chuyển về trực thuộc Đảng ủy EVNGENCO2, các tổ chức Cơ sở Đảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, cùng các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

A Vương