Thỏa ước lao động tập thể ở VNSTEEL: Ngày càng có lợi cho người lao động

Luôn được đánh giá là có nhiều ưu điểm, Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) càng ngày càng có có lợi hơn cho NLĐ.

Duy trì trong toàn hệ thống 

Thực tế trong nhiều năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP luôn gặp khó khăn, song người lao động vẫn luôn gắn bó. Đó là bởi vì họ luôn được quan tâm, chăm sóc qua những chế độ chính sách rất nhân văn. TƯLĐTT của VNSTEEL Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là một trong số những chính sách càng ngày càng hoàn thiện, tiệm cận với mong muốn, khao khát của gần 12.000 người lao động trong toàn hệ thống.

Kết quả thực hiện TƯLĐTT giai đoạn 2021-2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã cho thấy, những nội dung đã được cam kết trong TƯLĐTT bao gồm: tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, nâng lương, định mức lao động; xây dựng và công bố thang lương, bảng lương, các điều kiện nâng bậc, nâng lương; quy định phân phối thu nhập và phổ biến công khai cho người lao động biết. Cụ thể như đảm bảo mức lương thấp nhất cho NLĐ chưa qua đào tạo, hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng lao động cao hơn ít nhất 10% mức lương tối thiểu vùng theo từng thời điểm do Chính phủ công bố; Đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, việc làm, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nội quy lao động; Bảo đảm thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật và mua bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ đối với NLĐ; Đảm bảo các chế độ học tập, các chế độ phúc lợi và đời sống văn hóa tinh thần.

 Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và CĐCS luôn xác định vai trò quan trọng của TƯLĐTT trong tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Việc tập trung xây dựng, đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể là một khâu đột phá xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, doanh nghiệp phát triển và khơi dậy tinh thần, khát vọng cống hiến của NLĐ trong toàn Tổng công ty và đơn vị.

 Ngay sau khi TƯLĐTT cấp Tổng công ty được ký kết ngày 29/4/2021 và ban hành, các CĐCS đã phối hợp với người sử dụng lao động cập nhật, bổ sung nội dung của Thỏa ước phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, đồng thời Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và các đơn vị thường xuyên cập nhật, bổ sung các nội dung liên quan đến TƯLĐTT thông qua việc đối thoại tại nơi làm việc, sửa đổi điều lệ công ty, bổ sung sửa đổi các quy chế, quy định của công ty theo sự thay đổi của pháp luật hiện hành.

Công đoàn Tổng công ty đã thành lập các Tổ đánh giá, Tổ soạn thảo, Tổ thương lượng và tiến hành các bước thương lượng, thống nhất với Người sử dụng lao động về TƯLĐTT khung cấp Tổng công ty giai đoạn 2024-2027.

Mới đây, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty, ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc Tổng công ty, đại diện cho NSDLĐ và ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đại diện cho tập thể NLĐ đã ký kết TƯLĐTT cấp Tổng công ty giai đoạn 2024-2027 với nhiều điều khoản mở, có lợi cho NLĐ và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, đơn vị trong hệ thống.

Hướng tới những giá trị nhân văn

Có thể thấy rất nhiều những “điểm sáng” này trong các báo cáo thực hiện TƯLĐTT của các đơn vị. Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL đã xây dựng 5 điểm mới cho giai đoạn 2024-2027, trong đó, có những điểm đáng chú ý như: tạo điều kiện cho người lao động ở xa về thăm quê sum họp gia đình nhân dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, Công ty cho phép bảo lưu ngày nghỉ phép trong năm đến hết 31 tháng 3 của năm tiếp theo; Trưởng bộ phận được giải quyết số lượng lao động thuộc bộ phận mình quản lý nghỉ phép tại một thời điểm tối đa bằng 15% số lao động tại bộ phận để đảm bảo duy trì ổn định sản xuất và an toàn lao động, trường hợp đặc biệt do Tổng giám đốc quyết định. Hoặc những quy định về chi bồi dưỡng cho lao động nữ sinh con lần 1, lần 2 mức chi 5.000.000 đồng/người…

Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long năm 2023 được tôn vinh là doanh nghiệp Vì người lao động cũng bởi những giá trị nhân văn hướng tới người lao động, đặc biệt là trong TƯLĐTT. Trong TƯLĐTT của VNSTEEL Thăng Long 2024-2027 luôn đề cao khái niệm “không phân biệt thời gian công tác”. Cụ thể như “Người lao động trong Công ty không phân biệt thời gian công tác vào dịp sinh nhật sẽ được Công ty tặng quà sinh nhật bằng hiện vật hoặc bằng tiền giá trị tương đương 500.000 đồng”, hoặc “Lao động nữ không phân biệt thời gian công tác sẽ được Công ty tặng quà chúc mừng nhân dịp ngày 8/3 và 20/10”. Là một doanh nghiệp, song TƯLĐTT của VNSTEEL Thăng Long rất có độ mềm dẻo trong quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và làm thêm giờ, đó là “Đối với các vị trí công việc có tính chất đặc thù như: bán hàng, thủ kho phục vụ nhập, xuất hàng; nhân viên tạp vụ vệ sinh, nhân viên cấp dưỡng, các vị trí Công ty yêu cầu làm việc linh hoạt để phục vụ sản xuất kinh doanh thì thời gian làm việc không nhất thiết bình quân 8h/ngày nhưng phải đảm bảo hoàn thành các công việc được giao”.

Trong TƯLĐTT giai đoạn 2021- 2023 của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL quy định sẽ căn cứ vào kết quả SXKD mà Công ty sẽ khen thưởng cho người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến và lao động sáng tạo, tạo ra mốc kỷ lục mới trong sản xuất. TƯLĐTT của Thép Miền Nam cũng thể hiện rõ tính bảo vệ người lao động với quy định sau “Khuyến khích các đơn vị sắp xếp cho người lao động thực hiện chế độ làm việc 40- 48 giờ/tuần. Khi phải bố trí làm việc thì cũng không được quá 12h/ca, trong ca làm việc được nghỉ giữa ca hoặc nghỉ luân phiên. Sau ca làm việc 12 giờ NLĐ được nghỉ tối thiếu 23h trước khi vào ca tiếp theo và được bố trí ngủ bù trong tháng để đảm bảo số giờ làm việc trong tháng không vượt quá so với quy định của Bộ Luật lao động”… 

Trên đây là những TƯLĐTT có rất nhiều điều tuyệt vời mà chỉ có thể thực hiện được nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của lãnh đạo đơn vị và tổ chức công đoàn! Luôn hướng về lợi ích của NLĐ, đó không chỉ là mục đích phát triển bền vững mà còn là ý nghĩa nhân văn của văn hóa doanh nghiệp.

Thủy Minh