Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Hải Phòng

Ngày 22/6/2023, tại Thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ (ủy thác bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức) làm việc với Thành phố Hải Phòng về hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Thành phố.
tăng trưởng xanh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ làm việc với thành phố Hải Phòng về hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Thành phố.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.

Chiến lược xác định rõ quan điểm và mục đích góp phần cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (PTR0) và nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài. Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn mới chú trọng huy động nguồn lực đầu tư và tài chính, đồng thời tích hợp các yếu tố xã hội để phát huy năng lực, mở rộng khả năng tiếp cận và cơ hội tham gia của toàn xã hội vào quá trình chuyển đổi xanh.

Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh từ năm 2014. Hải Phòng xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh hóa và bền vững, xây dựng thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Thành phố ưu tiên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, mô hình các khu công nghiệp sinh thái và bất động sản công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bền vững, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Cùng với đó là các chính sách khuyến khích nhà đầu tư tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng điện mặt trời áp mái, sử dụng các công nghệ sản xuất bảo vệ môi trường…

Mới đây nhất, ngày 13/4/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định 950/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về tăng trưởng xanh. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Là cơ quan đầu mối quốc gia về tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động và tích hợp tăng trưởng xanh vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp. Để thúc đẩy việc hiện thực hóa Chiến lược từ địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai chuỗi tập huấn đối với 03 miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời huy động hỗ trợ từ các đối tác phát triển nhằm hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của một số tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Chương trình “Tập huấn về xây dựng kế hoạch hành động và tích hợp tăng trưởng xanh vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh khu vực miền Bắc” được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 22-23/6/2023. Đây là một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động thúc đẩy triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại địa phương.

tăng trưởng xanh
Ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Chương trình Tập huấn về xây dựng kế hoạch hành động và tích hợp tăng trưởng xanh vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh khu vực miền Bắc

Phát biểu tại Chương trình, ông Lê Việt Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, để thực hiện thành công Chiến lược tăng trưởng xanh, việc triển khai ở cấp ngành, lĩnh vực và các địa phương rất quan trọng.

“Chúng ta cần cân bằng giữa trình độ phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nói chung và của địa phương nói riêng với yêu cầu về giảm phát thải khí nhà kính và đặc biệt là cam kết của Thủ tướng Chính phủ về đạt phát thải ròng bằng “0” tại Hội nghị COP26”, ông Lê Việt Anh cho biết.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Dennis Quennet, Giám đốc Phát triển Kinh tế Bền vững GIZ Việt Nam cho biết, Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh có thể tạo tiền đề quan trọng cho phân bổ và huy động nguồn lực hướng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với môi trường. Quá trình xây dựng cần đánh giá đúng và cân nhắc tính đa dạng về cơ cấu kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời xác định những lợi ích và thách thức của quá trình chuyển đổi nền kinh tế, đảm bảo tính khả thi trong triển khai và hiệu quả khi giám sát và đánh giá.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ và Thành phố Hải Phòng đã thống nhất sẽ phối hợp triển khai hỗ trợ thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho giai đoạn 2021-2030 và xác định danh mục dự án tăng trưởng xanh trọng điểm của Thành phố hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Nguyên Vỵ