Thủy điện Ialy phối hợp tốt với Công an hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum

Công ty Thủy điện Ialy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh an ninh, an toàn giữa Công ty Thủy điện Ialy với Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Kon Tum và ký kết Quy chế phối hợp mới.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty Thủy điện Ialy với Công an 2 tỉnh giai đoạn 2016-2022 (Quy chế 865 và 866 ký ngày 17/10/2016) đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được trong việc triển khai Quy chế, nổi bật là:

Công an 2 tỉnh và Công ty thường xuyên trao đổi thông tin về an ninh chính trị, kinh tế, an ninh nông thôn và TTATXH Các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm liên quan đến các ngày tết, lễ lớn và các sự kiện chính trị để Công ty chủ động phối hợp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; Công an 2 tỉnh thường xuyên tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, lãnh đạo Công ty thực hiện tốt công tác quản lý CBCNV.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, không để địch móc nối, lôi kéo, mua chuộc; rà soát, bố trí cán bộ làm việc ở những vị trí quan trọng, thiết yếu cơ mật bảo đảm đúng quy định về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn...;

Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum xây dựng và triển khai đầy đủ các phương án: Phòng chống khủng bố; Bảo vệ an toàn đập, hồ chứa; Bảo vệ nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng; PCCC&CNCH, Phòng chống lụt bão, ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa và các Kế hoạch đảm bảo ANTT trong các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội khác.

Bằng khen Bộ Công an
Thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - PGĐ Công an tỉnh Gia Lai trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công ty Thủy điện Ialy

Công ty đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai xử lý kịp thời 11 vụ việc ANTT xảy ra trong khu vực Thủy điện Ialy, Sê San 3. Phối hợp với Công an phường Yên Thế xử lý kịp thời 03 vụ việc các đối tượng đột nhập vào khu tập thể Biển Hồ trộm cắp tài sản. Phối hợp Công an tỉnh Kon Tum xử lý kịp thời 23 vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trong khu vực Thủy điện Ialy và lòng hồ Pleikrông; Phối hợp tuần tra, xử lý tình trạng đào đãi vàng trái phép khu vực hạ lưu đập thủy điện Pleikrông.

Đoàn Tiến Cường
Lãnh đạo 3 đơn vị đồng chủ trì Hội nghị

Các đơn vị phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập (nay là Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018. Định kỳ tổ chức kiểm tra an toàn công trình đập, hồ chứa, làm tốt công tác dự báo, cảnh báo các sự cố có thể đe dọa, gây mất an ninh an toàn công trình Phối hợp với địa phương xử lý 5 trường hợp có hành vi đào, đắp cơi nới diện tích đất rẫy trong hành lang hồ chứa Thủy điện Pleikrông; Xác minh báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý 01 trường hợp xây dựng các công trình trong phạm vi hành lang an toàn hồ chứa Thủy điện Pleikrông. Xử lý 02 cá nhân có hành vi đào, đắp để cơi nới diện tích đất rẫy trong phạm vi hành lang hồ chứa Thủy điện Ialy.

Trao giấy khen
Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy trao tặng Giấy khen cho các Tập thể Công an 2 tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp

Ngoài ra, Công an 2 tỉnh đã phối hợp với Công ty thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đảm bảo an toàn PCCC tại các nhà máy; Hướng dẫn Công ty xây dựng và phê duyệt 10 Phương án chữa cháy, 04 Phương án CNCH cơ sở; Tổ chức 06 đợt diễn tập các Phương án PCCC&CNCH, 21 đợt kiểm tra an toàn PCCC, 05 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 438 lượt CBCNV.

Thủy điện Ialy
Lễ ký Quy chế phối hợp mới

Lãnh đạo 3 đơn vị đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp mới trong thời gian tới dưới sự chứng kiến của toàn thể đại biểu dự Hội nghị.

Trao giấy khen
Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy trao Giấy khen cho các Già Làng, Thôn Trưởng tiêu biểu trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh an toàn các nhà máy

Hội nghị công bố quyết định khen thưởng, trao Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an, Giấy khen của Giám đốc Công an 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum cho các tập thể, cá nhân thuộc Công ty Thủy điện Ialy. Công bố Quyết định và trao Giấy khen của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và các già làng, trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu.

Doha - Ngọc Hiến