Tổng Công ty Phát điện 2 quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024

Ngày 21/6/2024, Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP (EVNGENCO2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội ghi nhận sự tham dự của 33 cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.421.567 cổ phần EVNGENCO2, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.

Tham dự chỉ đạo Đại hội là đại diện cổ đông lớn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN và các Ban chức năng EVN.

Đại diện EVN chỉ đạo Đại hội Tổng Công ty Phát điện 2
Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về phía Tổng Công ty Phát điện 2 (Phát điện 2) tham dự Đại hội là ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT; ông Trần Văn Dư – Phó TGĐ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng ban Kiểm soát; các ông Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát; Lãnh đạo Công đoàn, các Ban chức năng các Đơn vị thành viên.

ông Trần Văn Dư báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Phát điện 2
Phó TGĐ Tổng Công ty Phát điện 2 -Trần Văn Dư thay mặt Ban điều hành báo cáo về tình hình SXKD, đầu tư xây dựng của EVNGENCO2 tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng của Tổng Công ty Phát điện 2 như: Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của EVNGENCO2; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị…

Thông tin từ Đại hội cho thấy năm 2023, tình hình thuỷ văn rất bất lợi. Đặc biệt trong quý II, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng, công tác cung ứng nhiên liệu gặp nhiều khó khăn, biến động. Cùng với đó ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến lưu lượng nước về thấp hơn so với dự báo và trung bình nhiều năm. Bối cảnh này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất điện năng của Tổng Công ty Phát điện 2.

Ông Trần Phú Thái
Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu tại Đại hội

Tuy nhiên theo Phát điện 2, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của EVN và các cấp thẩm quyền, sự nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức toàn Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo cung ứng điện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết quả, năm 2023 Tổng Công ty Phát điện 2 đạt sản lượng điện xấp xỉ 16 tỷ kWh; đóng góp vào ngân sách Nhà nước ước đạt 2.079 tỷ đồng. Trong đó, riêng cơ quan EVNGENCO2 nộp vào ngân sách TP. Cần Thơ là 442 tỷ đồng.

Tham dự sự kiện, ghi nhận đánh giá cao các kết quả đạt được của Tổng Công ty Phát điện 2, ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên EVN đồng thời chỉ đạo: “Tổng công ty cần quyết tâm đảm bảo tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo không để xảy ra sự cố sau đại tu, trung tu; trong đó các Đơn vị Nhiệt điện phải đảm bảo đủ nhiên liệu, tất cả Nhà máy điện đảm bảo vật tư thiết bị dự phòng cho sửa chữa thường xuyên, đáp ứng huy động trong mọi tình huống;

Đồng thời ông Đinh Thế Phúc nhấn mạnh, Tổng Công ty cần sớm nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Phả Lại 1 để đảm bảo các yêu cầu về môi trường; Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tính toán khả thi đối với các dự án điện gió Hướng Phùng, Công Hải; Đảm bảo đáp ứng tiến độ First gas đối với dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I…”.

Trước những thách thức hiện hữu năm 2024, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ EVN, tại sự kiện, tập thể Tổng Công ty Phát điện 2 đều đồng lòng thể hiện quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hạn chế, thực hiện tốt trọng trách, nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông giao.

tri ân ông Phạm Văn Thuận
Lãnh đạo EVN và EVNGENCO2 tặng hoa tri ân ông Phạm Văn Thuận.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần đối với ông Phạm Văn Thuận.

Ngọc Mai; Ảnh: Minh Lương