Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tập huấn an toàn vệ sinh lao động 2024

Vừa qua, tại Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho 109 cán bộ an toàn, an toàn viên khu vực phía Bắc với chuyên đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.
an toàn ve sinh lao dong
Nội dung tập huấn của năm 2024 có chuyên đề về“Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động nằm trong loạt các hoạt động thực hiện Chương trình công tác năm 2024, thực hiện theo Kế hoạch số 104/KH-CĐT ngày 6/5/2024 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty  Thép Việt Nam - CTCP và Tổng giám đốc Tổng công ty về việc tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Lớp tập huấn có sự tham gia của lãnh đạo  Tổng công ty, lãnh đạo đơn vị, các chủ tịch - phó chủ tịch công đoàn các đơn vị, trưởng - phó các phòng, ban, nhà máy, phân xưởng và các cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trong hệ thống.

an toan lao dong vnsteel
109 cán bộ an toàn, an toàn viên khu vực phía Bắc đã tới và tham dự đầy đủ, háo hứng lớp tập huấn.

Việc tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời để kịp thời cập nhật các văn bản uy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, nâng cao nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm phấn đấu giảm tai nạn lao động nặng và tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động chết người trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là hoạt động thường niên của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trong nhiều năm nay.

Minh Thủy