TP.Sông Công: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xứng tầm đô thị loại II

Sông Công là thành phố công nghiệp, là trung tâm kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, những năm qua được sự quan tâm của Nhà nước và tỉnh nhà, Sông Công đã vươn mình phát triển vượt bậc, tới nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II.
Sông Công
Sông Công tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống kết nối đường giao thông hoàn chỉnh, liên kết giữa thành phố với tỉnh Thái Nguyên

TP.Sông Công có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi, có vị trí chuyển tiếp giữa đồng bằng và trung du, có các tuyến giao thông quốc lộ và tỉnh lộ chạy qua, đây còn là nơi có lịch sử phát triển công nghiệp lâu đời. Những lợi thế này là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố từng bước khai thác hiệu quả, kết hợp với thu hút đầu tư, sử dụng tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển kinh tế cũng như đáp ứng các điều kiện đô thị loại II, Sông Công chú trọng tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống kết nối đường giao thông hoàn chỉnh, liên kết giữa thành phố với tỉnh Thái Nguyên, đầu tư quy hoạch khu đô thị, khu dân cư hiện đại và đồng bộ.

Hiện nay thành phố đang tiếp tục đầu tư một số tuyến đường cấp đô thị, đường du lịch kết nối với TP.Thái Nguyên để trong tương lai sẽ tạo thành các trục và hành lang phát triển kinh tế song hành với hệ thống giao thông đối ngoại hiện có là Quốc lộ 3, đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội.

Để cụ thể hoá phương hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thái Nguyên tại Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố Sông Công ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại, liên thông với hệ thống giao thông của tỉnh, phát huy vị trí là hạt nhân quan trọng kết nối giao thông, liên kết, giao lưu kinh tế, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển của toàn vùng.

Trong giai đoạn 2021-2025, Sông Công đã xây dựng kế hoạch đầu tư trên 56 nghìn tỷ đồng để hoàn thiện, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, hơn 1.300 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, số còn lại là nguồn vốn ngoài ngân sách. Đến nay, thành phố đã thu hút đầu tư 86 dự án, trong đó 51 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, 27 dự án đầu tư công và 8 dự án phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tính riêng 2 năm gần đây, Sông Công đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng thực hiện 7 dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường nội thị; xây dựng 23km đường giao thông tại các xã, phường; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình hạ tầng giao thông.

Nhờ chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cùng với quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, những năm qua Thành phố Sông Công đã xuất sắc hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Giai đoạn 2021-2022, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất các ngành kinh tế của thành phố đạt 10,7%; thu hút 26 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, với tổng mức đầu tư trên 5.600 tỷ đồng và 33,8 triệu USD; cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sông Công
Cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa

Đặc biệt, năm 2023 đến thời điểm này tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2022, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 7.830 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.893 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,45%...

Xem thêm bài viết: "Thái Nguyên: Giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Với việc cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố, tới nay đối chiếu với 5 tiêu chí, 63 tiêu chuẩn của đô thị loại II, về cơ bản Sông Công đã hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, với số điểm tự đánh giá đạt 87,53/100 điểm. Đây là tín hiệu đáng mừng, là cú hích để thành phố tiếp tục có những bước tiến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Những tháng cuối năm, TP.Sông Công tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung cao cho nhiệm vụ thu ngân sách và xây dựng đô thị loại II trong thời gian tới. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề án, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh với nhiều ngành nghề đa dạng trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để giải quyết việc làm tại chỗ, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần xây dựng TP.Sông Công theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Minh Huế