Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 04 phương thức.
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Phương thức xét tuyển 

Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 12.500 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy theo 04 phương thức xét tuyển độc lập, gồm:

PT1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (chiếm 45% tổng chỉ tiêu)

PT2: Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (chiếm 5% tổng chỉ tiêu)

PT3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12 

PT4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)

(PT3 và PT4 chiếm 50% tổng chỉ tiêu)

Thời gian dự kiến xét tuyển học bạ

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh nhận hồ sơ học bạ theo từng đợt. Thời gian xét tuyển từng đợt dự kiến như sau:

- Đợt 1: 08/01 - 31/3 - Đợt 2: 01/4 - 31/5

- Đợt 3: 01/6 - 30/6 - Đợt 4: 01/7 - 15/7

- Đợt 5: 16/7 - 31/7 - Đợt 6: 01/8 - 15/8

- Đợt 7: 16/8 - 31/8 - Đợt 8: 01/9 - 15/9

Những thí sinh đang là học sinh lớp 12 chưa có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2024 vẫn có thể đăng ký xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 63 ngành với 07 ngành mới

07 ngành mới bắt đầu tuyển sinh từ năm 2024 gồm: Kinh tế số, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật nhiệt, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thẩm mỹ, Công nghệ tài chính.

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Phương Anh