Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tuyển sinh theo 04 phương thức.
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

1. Phương thức xét tuyển 

Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển, dự kiến tổng chỉ tiêu 1.710 sinh viên.

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Dự kiến 2% tổng chỉ tiêu).

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Dự kiến 33% tổng chỉ tiêu).

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024 (Dự kiến 5% tổng chỉ tiêu).

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) (Dự kiến 60% tổng chỉ tiêu).

2. Danh mục các ngành đào tạo tuyển sinh dự kiến năm 2024 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Chương trình đào tạo Đại học chính quy theo thời gian chuẩn 4 năm - 4,5 năm, tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp THPT, cấp bằng Cử nhân, Kỹ sư.

Từ năm thứ 2 sinh viên có thể đăng ký học thêm chương trình thứ 2 nếu đủ điều kiện. Sinh viên có thể được công nhận tốt nghiệp cùng lúc 2 chương trình.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Phương Anh